Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

Aktualności PCEN

04 maja 2022

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty. Edukacja wobec wyzwań przyszłości

MATERIAŁY WIDEO

Premier RP Mateusz Morawiecki do uczestników II Forum Doskonalenia: https://youtu.be/lrwB8qZfb-Q

Piotr Mazurek – Sekretarz Stanu w KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej do uczestników II Forum Doskonalenia: https://youtu.be/gzmkZnANII4

Wykład prof. dr. hab. Włodzisława DuchaMózgi, sztuczna inteligencja i edukacja: https://youtu.be/1wp2CAe1e0Y

 

Od 17 do 31 maja w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim − zapraszamy kadrę kierowniczą, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty to propozycja dla dyrektorów oraz nauczycieli, którzy budują dobrą szkołę i szukają drogowskazów na drodze zmian. Celem przedsięwzięcia jest aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości, jak również stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb dzieci/uczniów, systemu oświaty.

Organizatorzy – Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Patronat honorowy

 • Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
 • Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek
 • Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg

Ministerstwo Edukacji i Nauki - logo Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki - logo Ministerstwo Rodizny i Polityki Społecznej

Adresaci

 • kadra kierownicza oświaty;
 • nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 • pracownicy kuratoriów oświaty oraz jednostek samorządów terytorialnych;
 • kadra placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

Koszt
Udział w Forum jest bezpłatny.


Konferencja podsumowująca 31 maja 2022 r.

Miejsce

 • Nowy Dwór Świlcza 146E, 36-072 Rzeszów

Termin

 • 31 maja 2022 r. (wtorek), godz. 09.00–15.00

Rejestracja/ zgłoszenia na konferencję stacjonarną:

REJESTRACJA

Transmisja na kanale YouTube:

https://youtu.be/dckd6YE5Duw

Patronat honorowy

 • Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów 
 • Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki
 • Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Komitet honorowy

 • Piotr Mazurek Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej
 • Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Beata Daszyńska-Muzyczka Prezes Zarządu BGK
 • Małgorzata Zwiercan Komendant Główny OHP
 • Tomasz Madej Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
 • Paweł Poszytek Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Fundacja Empiria i Wiedza
 • Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
 • Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
 • Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
 • Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
 • Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Honorowy Patronat Ministra Edukacji i Nauki Jonorowy Patronat Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Wojewoda Podkarpacki Marszałek Województwa Podkarpackiego Podkarpacki Kurator Oświaty Fundacja empiria i wiedza

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Bank Gospodarstwa Krajowego Ochotnicze Hufce Pracy Ośrodek Rozwoju Edukacji

Patronat medialny

 • TVP Rzeszów
 • Polskie Radio Rzeszów


Kontakt

Biuro Obsługi Zgłoszeń, tel. 17 85 340 97 w. 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program konferencji

10.30−11.00

Rejestracja, odbiór materiałów

11.00−11.30

Otwarcie konferencji, wystąpienia Organizatorów i Patronów Honorowych

11.30−12.15

Mózgi, sztuczna inteligencja i edukacja – prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.15−13.00

Projektowanie edukacji wobec wyzwań sztucznej inteligencji – prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

13.00−13.30

Przerwa kawowa

13.30−14.15

Edukacja klasyczna w XXI wieku – ks. dr Krzysztof Budzyń, PCEN Rzeszów

14.15−15.00

Czy szkoła ma przyszłość? – panel dyskusyjny z udziałem Dyrektorów ŚCDN, LSCDN, MCDN, PCEN

Uwagi
Od 18 do 30 maja 2022 r. w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim − zapraszamy kadrę kierowniczą, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na Inspiratoria Edukacyjne – wydarzenia, konferencje, warsztaty, webinaria poświęcone nowoczesnemu nauczaniu i efektywnemu uczeniu się na miarę wyzwań przyszłości.

Szczegóły i zapisy na Inspiratoria Edukacyjne na stronach internetowych w zakładce II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Nauczycieli – konferencje i wydarzenia towarzyszące:
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach: https://www.scdn.pl/
Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie: https://www.pcen.pl/
Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: https://lscdn.pl/
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: https://mcdn.edu.pl/

 

INSPIRATORIA EDUKACYJNE 18-30 maja 2022 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

L.p. 

Wydarzenie (rodzaj* i nazwa/ tytuł)

Formuła (Z/H/S*)

Kto odpowiedzialny (imię i nazwisko, kontakt)

Link na stronę PDN z opisem / rekrutacją

1.

Konferencja: Oswoić lęk – okiem praktyków

Z

Barbara Cebula, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

2.

Lekcja otwarta: Metoda stacji dydaktycznych na lekcji języka angielskiego

S

Joanna Wiśniewska,  nauczyciel doradca metodyczny języka angielskiego w PCEN

Link

3.

Warsztaty: Metody aktywizujące. Elementy grywalizacji i zabawy w procesie nauczania-uczenia się.

S

Barbara Perenc, Roman Zych, nauczyciele konsultanci w PCEN

Link

4.

Szkolenie: Sztuka motywacji ucznia

Z

Piotr Ożarski, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

5.

Szkolenie: Uzależnienie od komputera i Internetu

Z

Piotr Ożarski, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

6.

Warsztaty: Zasoby internetowe wspierające pracę zdalną nauczycieli przedmiotów humanistycznych

S

Janusz Ustrzycki, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

7.

Warsztaty: Platforma Canva jako miejsce pierwszego spotkania z grafiką i nie tylko …

S

Roman Klara, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

8.

Warsztaty: Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów z wykorzystaniem TIK w przedszkolu i w klasach 1-3

S

Bożena Śliwiak, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

9.

Szkolenie: Znaczenie i rola pytań w edukacji szkolnej

Z

Jolanta Śnieżek, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

10.

Warsztaty: Budowanie właściwych relacji i pozytywnego klimatu w szkole z uchodźcami

Z

Małgorzata Matwiej, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

11.

Warsztaty: Efektywna komunikacja w szkole

Z

Małgorzata Matwiej, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

12.

Warsztaty: Psychologiczno – społeczne aspekty cyberprzemocy

Z

Piotr Pękalski, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

13.

Sieci współpracy DM: Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii szkół ponadpodstawowych - innowacje na lekcjach...

S

Renata Kasper-Pakosz, nauczyciel doradca metodyczny chemii w PCEN

Link

14.

Warsztaty: Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się (w tym osób z doświadczeniem uchodźczym)

Z

Dorota Mech-Kuchcińska, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

15.

Warsztaty: Grafika żółwia w Python IDLE – tworzenie prostych programów graficznych

S

Aleksander Wroński, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

16.

Warsztaty: Narzędzia TIK w prac nauczyciela

S

Robert Jóźwik, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

17.

Sieci współpracy: Sieć nauczycieli języka angielskiego wdrażających innowacje pedagogiczne (ON-LINE)

S

Sylwia Przybyło, nauczyciel doradca metodyczny języka angielskiego w PCEN

Link

18.

Warsztaty: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (ON-LINE)

Z

Anna Szylar, nauczyciel konsultant w PCEN

Link

 


 Konferencja inaugurująca 17 maja 2022 r.

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty nt. „Edukacja wobec wyzwań przyszłości” rozpoczyna się 17 maja konferencją inauguracyjną cykl wydarzeń edukacyjnych zaplanowanych w czterech regionach.

Miejsce

 • Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2

Termin

 • 17 maja 2022 r. (wtorek), godz. 11.00–15.00

Współorganizatorzy

 • nowa szkoła

Patronat medialny

 • Echo Dnia

Patronat honorowy

 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Edukacji i Nauki
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Ministerstwo Edukacji i Nauki - logo Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki - logo Ministerstwo Rodizny i Polityki Społecznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Rejestracja/ zgłoszenia

Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN.
Kod formy FS004

Kontakt

Małgorzata Jas, tel. 41 362 45 48 w. 115, tel. kom. 604 542 001; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program konferencji

10.30–11.00

Rejestracja, odbiór materiałów

11.00–11.30

Otwarcie konferencji, wystąpienia organizatorów i patronów honorowych

11.30–12.15

Przyszłość wobec wyzwań edukacji – prof. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

12.15–12.45

Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. Co z niego wynika dla edukacji? – Mariola Błażej, specjalistka w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

12.45–13.15

Przerwa kawowa

13.15−13.30

Co wynika dla przyszłości edukacji z Warsztatów Przyszłościowych? – przedstawiciele Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli

13.30−14.50

Na wyzwania – działania! Nowoczesne nauczanie i szkolenia na miarę naszych czasów – interaktywne wystąpienia przedstawicieli placówek doskonalenia wchodzących w skład Konsorcjum.

14.50−15.00

Podsumowanie konferencji

 

 

Ostatnio zmieniany 02 czerwca 2022

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu