Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

22 października 2019

Doradztwo metodyczne w Przemyślu

 

Oferta konferencji i warsztatów metodycznych doradców kliknij tu

 

Wykaz doradców metodycznych

rejon działania: powiat jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski grodzki, przemyski ziemski, przeworski.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Poziom szkoły

Teren pracy

Miejsce zatrudnienia

Konsultacje

 

ODDZIAŁ PRZEMYŚL

 

 

 

 

1. mgr Oksana Kachnycz 

 

język ukraiński
(jako język nauczania mniejszości narodowej)

szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

województwo podkarpackie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu, ul. Smolki 10,
37-700 Przemyśl

wtorek

godz. 14.00-16.00

ZSO Nr 2 w Przemyślu

Wtorek, godz. 14 -16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.538403949

Wybrana tematyka konsultacji

 egzamin maturalny z języka ukraińskiego; metoda wprowadzania nowej wersji pisowni ukraińskiej

2. dr Dariusz Półćwiartek

 

historia, wos

szkoły

ponadpodstawowe

powiaty:

jarosławski,

leżajski, lubaczowski, przemyski oraz miasto Przemyśl

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego

 ul. M.C. Skłodowskiej 6  37-300 Leżajsk

wtorek:

godz. 9-12

Zespół Szkół Licealnych

w Leżajsku

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 661249960

Wybrana tematyka konsultacji

egzamin maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie

3. mgr Anna Rabuszko

 

pedagog/psycholog

szkoły podstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Dębowie Dębów 47
37-200 Przeworsk

2. wtorek miesiąca

godz. 12.00-14.00

PCEN Oddział Przemyśl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 698905584; 166483265

Wybrana tematyka konsultacji

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna; profilaktyka; specjalne potrzeby edukacyjne

4. ks. mgr Krzysztof Szyndler

 

religia

szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r., 37-550 Radymno, ul. Mickiewicza 4

wtorek

godz. 8:00 – 13:00

WNK Kuria Metropolitalna

Pl.Katedralny 4A

37-700 Przemyśl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 605459465

Wybrana tematyka konsultacji

bieżące problemy katechetyczne; metody aktywizujące na lekcjach religii; organizacja rekolekcji szkolnych i pielgrzymek; formy przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania; ewangelizacja na katechezie; awans zawodowy katechety

5. dr Małgorzata Wilgucka

 

język polski

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, miasto Przemyśl

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego

w Przemyślu, ul. Bpa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemyśl

wtorek (PCEN o. Przemyśl),

pozostałe dni tygodnia: II LO w Przemyślu.

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 507 812 423

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 16 670 25 02

Wybrana tematyka konsultacji

metodyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej; innowacje, egzamin dojrzałości w nowej formule; realizacja podstawy programowej; wykorzystanie TIK w nauczaniu języka polskiego; praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wsparcie merytoryczne w realizacji projektów i przedsięwzięć edukacyjnych; konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających pracę na III etapie edukacyjnym; wsparcie bibliotekarzy w inicjatywach dotyczących popularyzacji wiedzy humanistycznej

6. mgr Małgorzata Chura-Kania 

 

język polski

szkoły podstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski, miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce,
Medyka, 292
37-732 Medyka

wtorek

godz. 15.30 -17.30

PCEN Oddział Przemyśl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 694328889

Wybrana tematyka konsultacji

lektury szkolne jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej; praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego

7. dr Renata Kasper-Pakosz 

 

chemia

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski oraz miasto Przemyśl

Zespół Szkół Licealnych
im. Bronisława Chrobrego
ul. Skłodowskiej 6
37-300 Leżajsk

wtorek

godz. 14-15.30

Zespół Szkół Licealnych  w Leżajsku

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 882234734

Wybrana tematyka konsultacji

 doświadczenia chemiczne; scenariusze do   lekcji  chemii;  egzamin maturalny z chemii

8. dr Marian Rzepko 

 

wychowanie fizyczne

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, miasto Przemyśl

Zespół Szkół Licealnych

w Leżajsku, ul. M.Curie Skłodowskiej 6

37-300 Leżajsk

wtorek

godz. 13-14.30

Zespół Szkół Licealnych

w Leżajsku, pokój nauczycieli WF,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 661940225

Wybrana tematyka konsultacji

 

9. mgr Agnieszka Siuta

 

język niemiecki

szkoły ponadpodstawowe

Powiaty:

m. Przemyśl, przemyski, jarosławski, leżajski, lubaczowski

II Liceum Ogólnokształcące

w Przemyślu, ul.B-pa Glazera 44, 37-700 Przemyśl

wtorek

godz. 13.00-15.00

II Liceum Ogólnokształcące

w Przemyślu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 605038414

 

Wybrana tematyka konsultacji

egzamin maturalny; metodyka nauczania języka niemieckiego; realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego; realizacja podstawy programowej

10. mgr Agata Brodowicz-Inglot 

 

historia/wos

szkoły podstawowe

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski,

m. Przemyśl

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, ul. I.Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław

1.wtorek miesiąca

godz. 13.30 – 15.30

PCEN Oddział Przemyśl

pozostałe wtorki

godz. 13.30 – 15.30

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu  - od 13.30 – 15.30

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 609658009

 

Wybrana tematyka konsultacji

zmiany w prawie oświatowym – awans nauczycielski; edukacja włączająca – jak dostosować wymagania programowe z historii i wos dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii i wos – przygotowanie do konkursów wiedzy i konkursu kuratoryjnego; prowadzenie dokumentacji nauczycielskiej młodych, rozpoczynających pracę nauczycieli; jak motywować uczniów do nauki na lekcjach historii i wos; tematy wybrane przez nauczycieli

11. mgr Marta Ulma-Baran 

 

wychowanie przedszkolne

szkoły podstawowe,

przedszkola

punkty/zespoły przedszkolne  

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski,

m. Przemyśl

Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim, 37-500 Cieszacin Wielki

1.wtorek miesiąca
godz.13:30 – 15:30
PCEN Oddział Przemyśl

2. poniedziałek (z wyjątkiem pierwszego)
godz.13.00 -15.00
Szkoła Podstawowa w Cieszacinie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

tel. 663900719

Wybrana tematyka konsultacji

skuteczna komunikacja z dziećmi i rodzicami;  kluczowe zasady edukacji włączającej; dziecko w grupie przedszkolnej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; pedagog specjalny w edukacji przedszkolnej;  model dostępnego przedszkola;  praca metodami aktywnymi; badamy i odkrywamy w przedszkolu; uzdolnienia i talenty dzieci w wieku przedszkolnym; sztuka uważności i jej praktyczne wykorzystanie; innowacje w przedszkolu; awans zawodowy w nowej odsłonie   

12. Rafał Paśko 

 

podstawy przedsiębiorczości

szkoły ponadpodstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl

wtorek
godz. 8.00 - 11.00

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, ul. Glazera 44, 37-700 Przemyśl
godz. 11.00 - 13.00

e-mail: rafałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 510170782

Wybrana tematyka konsultacji

realizacja projektów edukacyjnych o charakterze ekonomiczno-społecznym w ramach podstaw przedsiębiorczości; wykorzystanie narzędzi multimedialnych w pracy nauczyciela przedsiębiorczości; realizacja podstawy programowej w oparciu o rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji

13. Katarzyna Warchoł

 

wychowanie
fizyczne

szkoły
podstawowe

powiaty: jarosławski, leżajski, lubaczowski, przemyski, m. Przemyśl

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu

poniedziałek
godz. 14.15-15.15
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu

ostatni wtorek miesiąca
godz. 11.00-13.00
PCEN Oddział Przemyśl 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.

Wybrana tematyka konsultacji

 

14. Anna Zając

  fizyka szkoły
podstawowe
powiaty: przeworski, jarosławski, lubaczowski, przemyski oraz miasto Przemyśl

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

wtorek
godz. 15.00 – 16.30
PCEN Oddział Przemyśl
po wcześniejszym umówieniu się

środa 10.40 – 11.40
Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 607 084 990

Wybrana tematyka konsultacji

metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej: innowacje, realizacja podstawy programowej, wykorzystanie TIK w nauczaniu fizyki, wsparcie merytoryczne w realizacji programu Klubu Młodego Odkrywcy, konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających pracę na II etapie edukacyjnym

 

 

Ostatnio zmieniany 21 września 2023
Więcej w tej kategorii: « Konsultacje w Przemyślu

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu