logo epuap1
logo bip
logo fb

SZKOLENIA ONLINE 2021/2022

Najnowsze formy
Zarzadzanie placówką oświatową w praktyce - warsztaty dla nowo powołanej kadry kierowniczej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 14:00:00
Metoda projektu w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – norwesko-polskie przykłady dobrych praktyk (ON-LINE) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 14:00:00
Kreatywny polonista - innowacje w nauczaniu języka polskiego sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 6 g2021-10-19 14:00:00
Kopmpozycja i dekompozycja tektu pisanego i mówionego na lekcjach języka polskiego w szkole średniej (propozycje metodyczne, cz.II.) warsztaty DM W trakcie rekrutacji 3 g2021-10-19 15:00:00
Metoda projektu w klasach młodszych - jak pracować w grupie z dziećmi w wieku 7 - 9 lat? warsztaty DM W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 15:00:00
Konferencja przedmiotowo-metodyczna: Nowoczesne metody nauczania na lekcjach fizyki (ON-LINE) konferencja przedmiotowo-metodyczna DM W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 15:00:00
Wypalone dzieci - nastolatek a depresja - szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w okresie pandemii. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 15:00:00
Konstruowanie sytuacji edukacyjnych o walorach wychowawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 15:30:00
Zintegrowana Platforma Edukacyjna – zasoby i wykorzystanie (ON-LINE) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 15:30:00
Planowanie procesu dydaktycznego i lekcji języka angielskiego - nie tylko dla początkujących nauczycieli (ON-LINE) warsztaty DM W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 16:00:00
Sieć współpracy nauczycieli matematyki - Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z matematyki sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 2 g2021-10-19 16:30:00
Sieć współpracy nauczycieli matematyki: Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych z matematyki (ON-LINE) sieci współpracy DM Brak wolnych miejsc 2 g2021-10-19 16:30:00
Sieć współpracy nauczycieli religii Międzyszkolne Rekolekcje Wielkopostne sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 17:00:00
Lekcja odwrócona jako metoda aktywizująca w nauczaniu języka polskiego warsztaty DM W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 17:00:00
Projekty, innowacje i programy własne w pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (ON-LINE) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-20 14:00:00
Edukacja (dla) najmłodszych na miarę XXI wieku warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-20 15:00:00
Strategie i techniki oceniania kształtującego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-20 15:00:00
Metody aktywizujące podczas lekcji historii. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-20 16:00:00
Metody aktywizujące i interaktywne w pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (ON-LINE) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-21 14:00:00
Ocenianie wspierające uczniów w nauce (ON-LINE) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-21 14:00:00
Emocje jako barometr dobrostanu psychicznego uczniów rada pedagogiczna - zestaw Zgłoszenie rady 4 gPo zebraniu grupy
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-21 15:00:00
Kurs doskonalący dla nauczyciel z zakresu psychologii i dydaktyki kurs doskonalący W trakcie rekrutacji 21 g2021-10-21 16:00:00
Kompetencje kluczowe - realizacja i monitorowanie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-21 16:00:00
Aplikacja wspierające nauczanie rada pedagogiczna - zestaw Zgłoszenie rady 4 gPo zebraniu grupy
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-22 15:00:00
Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie - Grupa II ( Certyfikat Wojewódzki i Krajowy) - Gr. II Tarnobrzeg (ON-LINE) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 2 g2021-10-25 14:00:00
Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie - Grupa I ( Placówki nowe, w okresie stażu i Certyfikat Rejonowy) - Gr.I Tarnobrzeg (ON-LINE) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 2 g2021-10-25 15:30:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-26 15:00:00
Sztuczki pisania –ćwiczenia redakcyjne na lekcjach j. polskiego w szkole ponadpodstawowej warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g2021-10-26 15:00:00

Projekty

Projekty realizowane przez PCEN

 

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

 

Organizacja szczepień - informacja dla dyrektorów szkół i placówek
 
Edukacja zdalna - wszystko co musisz wiedzieć o nauczaniu zdlanym - przydatne narzędzia i strony Szkolenia na wszystkie szczeble awansu zawodowego

SZKOLENIA STACJONARNE 2021/2022

Najnowsze formy
Matura 2023 z języka angielskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-18 15:00:00
Kreatywny polonista-innowacje w nauczniu języka polskiego W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 14:00:00
Myślenie krytyczne czy logiczne? W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-19 15:00:00
Kierowanie emocjami, jak dystansować się w trudnej rzeczywistości. W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-20 15:00:00
Moodle - uniwersalna platforma do zdalnego nauczania W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-20 15:00:00
Skuteczne strategie uczenia się W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-21 15:00:00
Organizacja zajęć terenowych w podstawie programowej oraz wycieczek krajoznawczych w oparciu o zasoby BPN,MPN, Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie W trakcie rekrutacji 0 g2021-10-26 16:00:00
Autorytet w procesie edukacji W trakcie rekrutacji 4 g2021-10-29 15:00:00
Kurs kwalifikacyjny w zakresie Przygotowania Pedagogicznego Dla Nauczycieli Praktycznej Nauki zawodu W trakcie rekrutacji 150 gPo zebraniu grupy
Klucz do uczniowskiego świata wartości W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-03 15:00:00
Uczniowie w dobie zagrożeń internetowych W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-03 15:00:00
Uwaga na czwartą klasę na matematyce W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-04 15:00:00
Powtórki na STO sposobów W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-04 15:00:00
Ekologia w szkole W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-04 15:00:00
Tutoring i coaching w szkole. (Wspieranie na miejscu i na odległość) W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-08 15:00:00
Konferencja przedmiotowo-metodyczna „Rozwijanie czterech umiejętności językowych na lekcji języka angielskiego” W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-09 14:00:00
Matura rozszerzona z języka polskiego - kompozycja i dekompozycja wypowiedzi - warsztaty online W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-09 15:00:00
Canva dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-09 15:00:00
Prawa i obowiązki nauczycieli; odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-09 15:00:00
Narzędzia TIK na lekcjach języka angielskiego, cz. II W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-10 15:00:00
Eutoryka, retoryka, kultura mówienia i „grzeczność” na lekcjach języka polskiego w szkole W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-16 15:00:00
Kompetencje kluczowe w innowacyjnej szkole, czyli jak uczyć, żeby nauczyć W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-16 15:00:00
Czytanie w dobie pandemii i po pandemii W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-16 15:00:00
Cyberzagrożenia, cyberprzestępczość, zniewolenie w sieci - charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-17 15:00:00
Innowacja pedagogiczna jako istotny element rozwoju szkoły, czyli jak skutecznie wdrażać nowości w edukacji W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-17 15:00:00
Nordic Walking - aktywność ruchowa na cztery pory roku W trakcie rekrutacji 3 g2021-11-18 13:00:00
Ja jestem Tobą, ty jesteś mną W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-18 15:00:00
Techniki uczenia się i zapamiętywania W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-18 15:00:00
TIK w pracy nauczyciela W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-18 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-19 15:00:00
Uczeń zdolny – kreator i prowokator.Pomiędzy zainteresowaniem a znudzeniem. W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-22 15:00:00
Sieć współpracy W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-23 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-23 14:00:00
Cyfrowa demencja wśród dzieci i młodzieży W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-24 15:00:00
Innowacyjny wymiar regionalizmu, czyli cudze chwalicie swego nie znacie W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-24 15:00:00
Warsztat pracy opiekuna gazety szkolnej - otwarte zajęcia dziennikarskie W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-24 15:15:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-25 15:00:00
Wypalone dzieci - nastolatek a depresja. Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzidziałaniem pandemii W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-25 15:00:00
Specyfika pracy z uczniem zdolnym W trakcie rekrutacji 4 g2021-11-26 15:00:00
Bezpieczeństwo uczniów w szkole – wyzwania współczesności.Bezpieczeństwo uczniów w szkole – obowiązki nauczyciela; podstawy prawne; możliwości interwencji; współpraca instytucjonalna, szkolne portfolio bezpieczeństwa. W trakcie rekrutacji 4 g2021-12-01 15:00:00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.