Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
pcen w przemysluOddział w Przemyślu
ul. Kraszewskiego 5, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 670 25 02, fax. +48 16 670 27 42
logo epuap1
logo bip
logo fb

SZKOLENIA ONLINE 2022/2023

Najnowsze formy
Kompetencje, zadania i obowiązki pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej od 1 września 2022 r. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-26 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela – nauczyciel dyplomowany warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-26 15:00:00
Jak uczyć uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik i osiągnięć neurodydaktyki warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-26 16:00:00
Sieć Szkół Promujących Zdrowie (szkoły w okresie stażu, Certyfikat Rejonowy), Grupa VI (Rzeszów) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-27 14:00:00
Działania innowacyjne nauczyciela wspierające proces uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-27 15:00:00
"Matematyka bez granic" - praca z uczniem obcojęzycznym na lekcji matematyki warsztaty DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-09-27 15:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-27 15:00:00
Konferencja przedmiotowo-metodyczna DM: Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej konferencja przedmiotowo-metodyczna DM W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-27 15:00:00
Sieć Szkół Promujących Zdrowie (Certyfikat Wojewódzki i Certyfikat Krajowy), Grupa VII (Rzeszów) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-27 16:00:00
Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego pracę warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-27 16:00:00
Sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli j. angielskiego w SP sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-09-27 17:00:00
Jak poprawiać prace pisemne z języka polskiego w kl. 4-8? konferencja przedmiotowo-metodyczna DM W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-27 18:00:00
Sieć nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej - nauczanie początkowe sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-09-27 19:00:00
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie, Grupa III (Kolbuszowa) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-28 14:00:00
Notatki przyjazne mózgowi warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-28 15:00:00
Rewalidacja indywidualna wsparciem uczniów z niepełnosprawnością warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-28 15:00:00
Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń – kompetentne społeczeństwo; kompetencje kluczowe, kompetencje przyszłości i kompetencje transwersalne, czyli twórcze wsparcie pracy nauczyciela online W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-28 15:00:00
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie (przedszkola nowe i w okresie stażu), Grupa IV (Rzeszów) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-29 14:00:00
Akredytacja Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-29 15:00:00
Asertywność w relacjach nauczyciel – uczeń warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-29 15:30:00
Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie (Certyfikat Wojewódzki i Certyfikat Krajowy), Grupa IV (Rzeszów) sieci współpracy W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-29 16:00:00
Współpraca i współdziałanie drogą do podnoszenia jakości pracy nauczyciela i szkoły warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-03 16:00:00
Warsztaty: Arkusz kalkulacyjny na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. warsztaty DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-10-04 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela - przygotowanie do zawodu nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-04 14:00:00
Przygotowanie i przeprowadzenie w szkołach projektu Olimpiada Profilaktyczna.Spotkanie 1/2022/2023 sieci współpracy W trakcie rekrutacji 2 g2022-10-04 14:00:00
Przedmiotowa sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 6 g2022-10-04 14:00:00
Interakcje na lekcjach języka obcego. Teoria i praktyka warsztaty DM W trakcie rekrutacji 3 g2022-10-04 15:00:00
Sieć nauczycieli - polonistów w szkołach ponadpodstawowych. Kluby retoryczne sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-10-04 15:00:00
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych - materiały metodyczne do pierwszej części matury pisemnej - język polski w użyciu sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-10-04 15:00:00
Sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego - kształtowanie kompetencji miękkich na lekcjach języka obcego sieci współpracy DM W trakcie rekrutacji 2 g2022-10-04 17:00:00

SZKOLENIA STACJONARNE 2022/2023

Najnowsze formy
Świadomość rzeczy ostatecznych człowieka w życiu i posłudze kapłana oraz katechety W trakcie rekrutacji 18 g2022-09-26 08:00:00
Nowy rok szkolny. Nowe wyzwania dla pedagoga W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-27 10:00:00
Powiat PRZEMYSKI, PRZEMYŚL. Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji. W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-28 10:00:00
Formy współpracy przedszkola z rodzicami z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i aplikacji W trakcie rekrutacji 4 g2022-09-28 16:30:00
Powiat JAROSŁAWSKI. Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji. W trakcie rekrutacji 3 g2022-09-29 10:00:00
Powiat LUBACZOWSKI. Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian, wyzwań współczesnej edukacji. W trakcie rekrutacji 3 g2022-10-04 10:00:00
Przyrodnicza wędka – ku poszukującemu uczeniu się W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-05 15:00:00
Warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych pracujący z uczniem cudzoziemskim (w tym z Ukrainy) W trakcie rekrutacji 20 g2022-10-05 15:19:00
Jakiej edukacji potrzebują dzieci? – teoria i praktyka pod lupą wychowania przedszkolnego W trakcie rekrutacji 3 g2022-10-06 16:00:00
Czym jest kultura języka? Dlaczego ważne jest poprawne używanie języka ukraińskiego? W trakcie rekrutacji 3 g2022-10-07 15:30:00
Warsztaty fotograficzne dla nauczycieli W trakcie rekrutacji 6 g2022-10-08 09:00:00
Kształtowanie postaw patriotycznych we współczesnej szkole W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-11 14:00:00
Profilaktyka w szkole. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom uczniów W trakcie rekrutacji 3 g2022-10-11 15:00:00
Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) jako profesjonalne, przyjazne i bezpieczne narzędzie w nauczaniu na odległość W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-17 15:00:00
Prezi Video – „hit” w nauczaniu zdalnym i nie tylko W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-17 16:00:00
„Myślografia” w szkole, czyli zaproponuj uczniom notatkę nielinearną W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-18 15:00:00
Zarządzanie projektami współpracy międzynarodowej W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-19 16:00:00
Katecheza a współczesne zagrożenia wiary, cz. II W trakcie rekrutacji 10 g2022-10-21 08:00:00
Sieć współpracy: Międzyparafialne Rekolekcje przed przyjęciem sakramentu bierzmowania W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-21 14:00:00
Wychowanie i profilaktyka w szkole - ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-21 15:00:00
Egzamin maturalny z chemii - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 W trakcie rekrutacji 2 g2022-10-25 14:00:00
Parlmentaryzm II RP W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-25 15:30:00
Kształcenie przyrodnicze w kontekście edukacji matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej W trakcie rekrutacji 4 g2022-10-26 15:00:00
Katecheza jako jednostka metodyczna W trakcie rekrutacji 5 g2022-10-27 10:00:00
Religia (kongregacja duszpastersko-katechetyczna) W trakcie rekrutacji 5 g2022-11-07 14:00:00
Konferencja przedmiotowo-metodyczna: "Odeszli po to, aby żyć wiecznie" - wartość modlitwy za zmarłych nauczycieli, wychowawców i katechetów W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-09 14:00:00
Gamifikacja, czyli gry edukacyjne w procesie uczenia się W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-09 15:00:00
Matematyka wokół nas – ćwiczenia i zabawy wprowadzające dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-15 16:00:00
Rola emocji w procesie uczenia się W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-16 15:00:00
Jak dostrzec i przeciwdziałać przemocy w klasie/szkole? W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-17 15:00:00
Katecheza a współczesne zagrożenia wiary, cz. III W trakcie rekrutacji 10 g2022-11-18 08:00:00
Dar i tajemnica W trakcie rekrutacji 18 g2022-11-21 08:00:00
Nowatorskie formy i metody pracy z uczniami w zakresie edukacji ekologicznej W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-23 15:00:00
Genialne Genially, czyli jak tworzyć interaktywne materiały dydaktyczne W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-23 15:00:00
Tworzenie materiałów graficznych z wykorzystaniem aplikacji Canva W trakcie rekrutacji 4 g2022-11-23 15:00:00

Media o nas:

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Baza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Oddział w Przemyślu

ul. Kraszewskiego 3
37-700 Przemyśl

tel. +48 16 670 25 02
fax +48 16 670 27 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Od dnia 19 marca 2021 r. numer konta został zmieniony na:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank).

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Mapa dojazdu Przemyśl