logo epuap1
logo bip
logo fb

Aktualności PCEN

01 lipca 2021

II Kongres Edukacyjny IT i SZACHY im. Ignacego Łukasiewicza

Nie ma zgoła pewności tam, gdzie nie można zastosować jednej z nauk matematycznych lub tych, które związane są z matematyką

Leonardo da Vinci

  

II Kongres Edukacyjny IT i SZACHY im. Ignacego Łukasiewicza

21-22 września 2021 roku

G2A ARENA w Jasionce

 

Konkurs GG Robot

21 – 22 września 2021

 

Konferencja naukowo-dydaktyczna

22 września 2021

 

Turniej szachowy

22 września 2021

 

www.informatykaszachy.pl

 

 

ORGANIZATORZY

Udział przedstawicieli MEiN i Ministerstwa Cyfryzacji

 •  Fundacja Nauka i Gospodarka im Ignacego Łukasiewicza
 • Podkarpacki Kurator Oświaty
 • Politechnika Rzeszowska
 • G2A ARENA Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego
 • Centrum Medyczne MEDYK
 • Podkarpacki Związek Szachowy
 • Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • ISOFT Akademia Edukacyjna                        

 

Konkurs GG Robot

(Rozpoczęcie sezonu 2022)

21 – 22 września 2021

 

Konkurs GG Robot, jest ogólnopolskim konkursem tematycznym organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie porozumienia zawartego z innymi właściwymi kuratorami oświaty w Polsce. Realizatorami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku.

 

Gospodarz: Maciej Polański

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leżajsku

 

Program inauguracji sezonu GG Robot 2022:

 

21 września 2021 r.:

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

 • 10:00 - 11:00 – Robotyka i informatyka jako narzędzia do nauczania umiejętności kluczowychMaciej Polański
 • 11:30 - 12:30 – Prezentacja rozwiązań z zakresu roboinformatyki przez szkoły biorące udział w konkursie GG Robot
 • 13:00 - 14:00 – Prezentacja projektu RoboLAB – Łukasz Szuba

 

22 września 2021 r.:

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu robotyki edukacyjnej. Zespoły w składzie: nauczyciel i dwóch uczniów mogą wziąć udział w następujących warsztatach tematycznych:

 • Orientacja robota w przestrzeni, czyli jak wykorzystać sensory, aby robot pokonywał przeszkody i wybierał prawidłową trasę przejazdu.
 • Wykorzystanie w robocie kamery w celu zaprogramowania funkcji rozpoznawania kolorów i obiektów z dużej odległości.
 • Drukowanie potrzebnych części do naszych robotów – modelowanie 3D, przygotowywanie i realizacja wydruków.
 • Rodzaje manipulatorów i ich konstrukcja dla potrzeb robotów mobilnych.

 

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9:00 i będą realizowane w dwóch turach do godziny 14:00

  

KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA IT i szachy

22 września 2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie przedstawicieli władz samorządowych, radnych i pracowników Samorządu oraz pracodawców zainteresowanych kształceniem kadr dla gospodarki.

Chcemy zwrócić również uwagę Państwa na jego część naukowo-dydaktyczną. Szczególnie ciepło zapraszamy nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, pracowników oświaty, rodziców, pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Zapraszamy również przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem wiedzy informatycznej w sferze edukacji.

Zaznaczamy, że udział w Kongresie jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie się do części plenarnej oraz do spotkań panelowych A, B, C i D poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (https://forms.gle/w9K6StZsaN6JZcVz8) lub poprzez stronę kongresową www.informatykaszachy.pl.

Każdy nauczyciel biorący udział w Kongresie otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w formie doskonalenia.

 

Przebieg Kongresu

Część I – sesja plenarna  (10.00 – 11.30)

10.00 –  uroczysta inauguracja Kongresu

10.20 – 10.50 – dr Małgorzata Wołowiec-Musiał, Prodziekan ds. Kształcenia WMiFS Politechniki Rzeszowskiej  (matematyk/szachista/wykładowca)

Temat wykładu: Szachy, czyli coś więcej niż sport

10.55 – 11.25 – Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland  

Temat wykładu: Znaczenie nauczanie matematyki, programowania i informatyki w rozwoju gospodarczym, doświadczenia współpracy szkolnictwa z gospodarką

Prowadzący: Maciej Karasiński – Prezes Sportowo Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu, Mariusz Kalandyk – nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie

Część II – panelowa

12.00 – 15.00

 

Panel A – Programowanie w klasach I-III

Gospodarz panelu: Andrzej Iskrzycki – główny specjalista (PCEN
w Rzeszowie)

 1.  Kodowanie na dywanieczyli aktywności w przedszkolu i klasie 1 szkoły podstawowej: Bożena Śliwiak i Jarosław Menet
 2. Godzina kodowania – wspólna zabawa w kodowanie: Andrzej Iskrzycki
 3. Kodowanie w Scratch – od kota do robota: Aleksander Wroński
 4. Moja przygoda z Minecraft – nauka programowania i projektowania 3D (MDK w Rzeszowie)

Panel będzie się odbywał w sposób interaktywny. Uczestnicy będą wspólnie kodować, odpowiadać na ankiety oraz quizy.

 

Panel B – Nauczanie matematyki z wykorzystaniem nauki gry w szachy w klasach 1-3

Gospodarz panelu: Paweł Zaskalski – Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, krajowy koordynator projektu – Edukacja przez Szachy w Szkole, Prezes Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie

 

1. Pojedynek arcymistrzów

9.30 – 10.00 – pojedynek dwóch arcymistrzów w blitza. Wystąpią: GM Marcin Dziuba – trener Kadry Narodowej Kobiet vs GM Zbigniew Paklęza – najlepszy szachowy streamer w Polsce

2. Symultana szachowa z GM Marcinem Dziubą

3. Część wykładowa:

12.00 – 12.15: Wprowadzenie do projektu „Edukacja przez szachy w szkole” – Paweł Zaskalski

12.15 – 13.00: Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu szachów – Paweł Zaskalski

13.30 – 14.15: Szachy a matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – Andrzej Mazurkiewicz

14.15 – 15.00: Prowadzenie zajęć szachowych w pełnym oddziale – Beata Symbor

  

Panel C – IT w edukacji

(Informatyka a rozwój cywilizacyjny, IT w kształceniu w ogólnym
i zawodowym w świetle potrzeb pracodawców)

Gospodarze panelu: Adam Tomaszewski, Dyrektor ZS w Jarosławiu, Zdzisław Nowakowski, Dyrektor  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  

Wprowadzenie:  Potrzeba wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji – Adam Tomaszewski, Zdzisław Nowakowski

Część prezentacyjna:

 1. Wykorzystanie w edukacji metod przyrostowych opartych na druku 3D oraz segmentacji obrazowaniaPaweł Ozga, Akademia Sztuk Pięknych Kraków i UJ Kraków
 2. Umiejętności IT absolwentów szkół średnich wobec oczekiwań dużych przedsiębiorców Magdalena Stawowy-Sarara, UJ Kraków
 3. Zintegrowany System Kwalifikacji szansą rozwoju kształcenia zawodowego – Radosław Panas Prezes Fundacji VCC System.
 4. Nowe zawody - aspekty wdrażania kształcenia w zakresie robotyki – współpraca szkół
  z pracodawcami.

Część dyskusyjna – tezy:

 1. Pożądane umiejętności kluczowe w zakresie IT, a wymagania rynku pracy
 2. Nowe technologie w edukacji – lepsze przygotowanie zawodowe absolwentów

Prezentacja dobrych praktyk:

 1. Współpraca szkół z przemysłem w zakresie wdrażania nowych zawodów – przykłady
 2. Nowe technologie w edukacji – przykłady
 3. Rozwijanie nauczania programowania w szkołach – przykłady

  

Panel D  –  Sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe dla każdego

Zaawansowane  algorytmy  uczenia  maszynowego, sztucznej inteligencji można  zastosować  w praktyce: nauce, medycynie, biznesie czy zastosowaniach administracyjnych

12.00 – 15.00

Koło naukowe Machine Learning przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej

Opiekunowie: dr Ewa Rejwer (WMiFS PRz), dr Michał Piętal (WEiI PRz)

Wprowadzenie: technologie uczenia maszynowego przeznaczone są (prawie) dla każdego,  gdyż  użycie  tego rodzaju narzędzi wymaga wiedzy jedynie wysokopoziomowej (ogólnej),  bez  potrzeby wchodzenia w szczegóły algorytmu czy danej technologii.

Część prezentacyjna :

 

 1. Gry rehabilitacyjne - lek. med., dr n. hum. Rafał Sztembis 
 2. Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych 
 3. Analizy danych wczoraj i dziś
 4. Analizy danych w modelowaniu pandemii 
 5. Przykład prostej, lecz innowacyjnej aplikacji Open Gov Data 
 6. Wykrywanie anomalii w ruchu sieciowym 
 7. Dyskusja

 

Turniej szachowy

(indywidualny z dodatkową klasyfikacją drużynową

w grupach klas I – III i IV – VIII)  

 

Marian Bysiewicz

Sędzia Międzynarodowy FIDE, Sędzia Główny Turnieju

 

10.00-15.30

 

Cele turnieju

 •  upowszechnienie wiedzy dotyczącej wykorzystania nauki gry w szachy
 • w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej, zgodnie z założeniami podstawy programowej w klasach I-III
 • popularyzacja gry w szachy jako narzędzia doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, analizy, strategii i taktyki
 • wyłonienie najlepszych szachistów w grupach turniejowych oraz najlepszych szkół podstawowych, zgłoszonych do udziału w turnieju

 

UWAGA: organizatorzy wprowadzają obowiązek uczestniczenia co najmniej jednego nauczyciela szkoły wystawiającej drużynę (niebędącego opiekunem dzieci podczas zawodów) w Konferencji plenarnej i panelu. Udział nauczyciela jest bezpłatny

Planuje się rozegranie ośmiu turniejów indywidualnych.

 

Szkoły Podstawowe klasy I – III

 

Grupa A:         Chłopcy  ur. w 2012 r. i młodsi

Grupa B:         Chłopcy  ur. w 2012 r. i młodsi

Grupa C:         Chłopcy  ur. w 2012 r. i młodsi

Grupa D:         Dziewczęta  ur. 2012 r. i młodsi

 

Szkoły Podstawowe klasy IV – VIII

 

Grupa E:          Chłopcy  ur. w 2007 r. i młodsi

Grupa F:          Chłopcy  ur. w 2007 r. i młodsi

Grupa G:         Chłopcy  ur. w 2007 r. i młodsi

Grupa H:         Dziewczęta  ur. 2007 r. i młodsi

 

System szwajcarski na dystansie 7 rund

Tempo gry: 12` + 2`` na partię dla każdego zawodnika

 

Transmisja przebiegu partii z 8/16 szachownic

Klasyfikacja drużynowa szkół będzie prowadzona na podstawie wyników w turniejach indywidualnych.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia drużyn (załącznik nr 1 – link: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_641/) dokonują szkoły lub jednostki delegujące w terminie do 03.09.2021 r. poprzez  e-mail na adres sędziego głównego Mariana Bysiewicza: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 607736734.

Liczbę drużyn ograniczono do 100 (o przyjęciu zespołu decyduje kolejność zgłoszenia).

Obowiązuje potwierdzenie udziału na sali gry do godz. 09.00 w dniu turnieju.

Drużyna, która nie potwierdzi udziału do godz. 9.00, może zostać dopuszczona do turnieju od II rundy.

 

Program 

Runda

Godzina rozpoczęcia

Przyjazd do godz. 09:00

Odprawa techniczna

09:00

Uroczyste otwarcie

09:30

I

10:00

II

10:40

III

11:20

IV

12:00

Przerwa na posiłek

12:20 – 13:00

V

13:00

VI

13:40

VII

14:20

Zakończenie

15:30

Uroczyste wręczenie nagród.

15:45

 

Ostatnio zmieniany 16 lipca 2021

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.