22 maja 2018

O Biegu

pdf
Pobierz REGULAMIN

BIEG dla Niepodległej, Rajd Nordic Walking Czudec,

15 czerwca 2019 r.

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem imprezy jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Ośrodek Kultury w Czudcu, Gmina Czudec, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

 

IDEA BIEGU dla NIEPODLEGŁEJ 

Impreza wpisuje się w cykl działań PCEN „Szkoła dla Niepodległej”, organizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

 

TERMIN I MIEJSCE  

Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 roku.   

Start i meta zlokalizowane będą przy Ośrodku Kultury w Czudcu 

 

BAZA: 

Ośrodek Kultury w Czudcu, ul. Rynek 14, parkingi: Rynek, plac kościelny

 

TRASA  

Dystans: Bieg 11 km, Rajd Nordic Walking 5 km (80% nawierzchnia asfaltowa, 20% szuter i ścieżki),

Start biegu, start Rajdu: godz. 10:00,  

Obowiązuje limit czasu: dla biegaczy 2h, a dla uczestników marszu 3h 

 

Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna mapa trasy na stronie: bieg.pcen.pl) Uwaga: trasa wymagająca, całkowite przewyższenie terenu: 205m

 

Klasyfikacja Open – Kobiety/Mężczyźni 

 

Klasyfikacja dodatkowa – Najlepsza nauczycielka/nauczyciel 

I-III miejsce nauczycielki (Bieg o Puchar Dyrektora PCEN)

I-III miejsce nauczyciele (Bieg o Puchar Dyrektora PCEN)

 

Klasyfikacja dodatkowa – Najlepszy mieszkaniec/mieszkanka Gminy Czudec

 

Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

 

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE, BIURO ZAWODÓW 

WARUNKI UCZESTNICTWA w BIEGU GŁÓWNYM

 1. Impreza ma charakter otwarty, niekomercyjny, uczestnicy pokrywają tylko koszty uczestnictwa.
 2. Prawo uczestnictwa w biegu głównym 11km mają osoby pełnoletnie, oraz osoby w wieku od 16 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów /Dz.Ustaw nr 101, poz 1095/ lub przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w biegu.

 

 1. PAKIET STARTOWY Bieg Główny

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu, rajdzie jak i marszu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. UWAGA ! Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieuczestniczenia w biegu, rajdzie czy w marszu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości. 

 

Po weryfikacji uczestnicy zawodów otrzymują

 • numer startowy i agrafki,
 • koszulka techniczna – dla zapisanych i opłaconych do 7.06.2019
 • bony na posiłek po biegu,
 • medal, - dla zapisanych i opłaconych do 7.06.2019  
 • elektroniczny pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne podczas biegu,
 1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 2. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 

ZGŁOSZENIA:

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracji w zakładce „ZAPISY” na stronie internetowej organizatora: http://bieg.pcen.pl, oraz wpłacenia na konto organizatora opłaty startowej. 

 

Opłata startowa Biegu dla Niepodległej:  

 • do 15.05.2019r. – 30zł
 • do 7.06.2019r. – 35zł
 • w dniu zawodów (w miarę wolnych pakietów) – 40zł

 

Opłata startowa Rajdu:  

 • do 15.05.2019r. – 30zł
 • do 7.06.2019r. – 35zł
 • w dniu zawodów (w miarę wolnych pakietów) – 40zł

 

Termin zgłoszeń i opłat internetowych do 7 czerwiec 2019 r

Uwaga ! Obowiązuje limit uczestników Biegu dla Niepodległej 100 osób

(zarejestrowanych i opłaconych !)  Uwaga ! Obowiązuje limit uczestników Rajdu

50 osób (zarejestrowanych i opłaconych !) 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

 

UWAGA ! Zawodnicy biorący udział w zawodach po rejestracji zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej w terminie 7 dni od rejestracji. Brak opłaty w terminie 7 dni powoduje automatyczne usuniecie zgłoszenia, co wymaga ponownej rejestracji zawodnika chcącego startować. 

 

 

Harmonogram imprezy Sobota 15.06.2019 r.

8:00-9:45 - dodatkowe przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie pakietów startowych

9:30 – ceremonia otwarcia zawodów

9:40 – wspólna rozgrzewka

10:00 – start biegu

10:45 – 10:50 finisz pierwszych biegaczy

13:00 – finisz ostatnich uczestników Rajdu Nordic Walking

13:15 – dekoracje zwycięzców

14:00 – zakończenie zawodów

Ostatnio zmieniany 09 maja 2019
Więcej w tej kategorii: Trasa »