Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
Przemoc w szkole jako potencjalne źródło kryzysu warsztaty Forma odwołana 4 g 2015-12-01 15:00:00
Ochrona danych osobowych w szkole i placówce oświatowej warsztaty Forma odwołana 4 g 2015-12-01 15:00:00
Sztuka wystąpień publicznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-02 15:00:00
Neurodydaktyka – w drodze do efektywnego uczenia się na lekcjach języka polskiego warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2015-12-02 15:00:00
Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 15:00:00
Geogebra – o krok do przodu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-30 14:00:00
Kompetencje etyczne nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 15:00:00
Edukacyjna wartość dodana – wykorzystanie kalkulatora EWD 100 do analiz wewnątrzszkolnych w gimnazjum warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 15:00:00
Pierwsza pomoc - działania ratujące życie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Świetlica dla dziecka integralną częścią szkoły warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-08 14:00:00
Sześciolatek w szkole. Jak pracować w zróżnicowanym zespole klasowym? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-10 14:30:00
Wybrane techniki coachingowe w pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-14 14:00:00
Program Prezi jako inne podejście do tworzenia prezentacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-17 14:30:00
Oferta kształcenia szkoły zawodowej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-02 14:00:00
Innowacyjne metody kształcenia w realizacji problemowo-kompleksowych zagadnień z przyrody na IV etapie edukacyjnym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-02 15:00:00
ABC SketchUp warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-15 14:00:00
Jak uczyć uczniów respektowania norm społecznych? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-07 14:00:00
Zaburzenia płynności mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-08 15:00:00
Budowanie autorytetu nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 14:00:00
Nauczyciel wobec trudnych zachowań - rozwiązywanie konfliktów w szkole. Procedury reagowania na trudne sytuacje wychowawcze warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 14:00:00
Jak uczyć uczniów uczenia się? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-10 14:00:00
Obserwacja i eksperyment uczniowski w edukacji przyrodniczej w kontekście nowej podstawy przyrodniczej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
TiK w pracy nauczyciela WF – opracowywanie zestawień i statystyk w arkuszu kalkulacyjnym warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2015-12-07 14:00:00
„Nowe życie w Chrystusie”. Dzień skupienia dla katechetów świeckich warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-01-09 10:00:00
Matura z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2015-12-01 15:00:00
Przygotowanie materiałów multimedialnych do zajęć warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Lekcje czytania. Współczesne metody pracy z lekturą warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Jak prowadzić szkolne koło multimedialne... warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-07 15:00:00
Zaczytana i zapisana szkoła, czyli kultura czytania i pisania w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-10 14:00:00
Metoa WebQuest warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 14:00:00
Korzystanie z bibliotek cyfrowych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-11 14:00:00
E-learning w dydaktyce warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2015-12-17 14:00:00

Aktualności PCEN

  • Aktualności PCEN
  • Rzeszów
  • Krosno
  • Przemyśl
  • Tarnobrzeg

NewsletterWiadomość HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Kwartalnik Edukacyjny

ke-pcen-pl

Nauczyciel i Szkoła

n-i-sz

Biblioteczka Nauczyciela

biblioteczka-nauczyciela

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b