Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
MindMapping – metoda twórczego Myślenia warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-30 14:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela ... warsztaty Brak wolnych miejsc 4g 2014-05-05 14:00
Zagrożenia i sytuacje kryzysowe – rodzaje i zasady postępowania warsztaty Forma odwołana 4g 2014-05-07 15:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dy... warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-08 14:00
Motywacja źródłem sukcesów ucznia w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-20 14:00
Czy cyfrowa cywilizacja prowadzi do cyfrowej demencji? konferencja W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-29 15:00
Metoda WEBQUEST – metoda projektu z wykorzystaniem zasobów Internetu warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-05 14:00
Pogadanka – rozmowa – dyskusja warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-07 14:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dy... warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-28 14:00
Awans nauczyciela stażysty na finiszu. warsztaty Forma odwołana 4g 2014-05-06 14:00
Nowoczesne urządzenia multimedialne wspomagające proces dydaktyczny warsztaty W trakcie rekrutacji 6g 2014-05-06 14:00
Tworzenie dydaktycznych prezentacji komputerowych warsztaty W trakcie rekrutacji 8g 2014-05-12 14:00
Awans nauczyciela kontraktowego na finiszu. warsztaty Forma odwołana 4g 2014-05-13 14:00
Projektowanie narzędzi badawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 8g 2014-04-28 14:00
Asertywność w pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-30 14:00
Metody wspierające aktywności przyrodniczej i ekologicznej uczniów warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-05 14:00
Zastosowanie tablicy interaktywnej na zajęciach z informatyki ( warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-28 15:00
Zasady korzystania z oprogramowania komputerowego warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-12 15:00
Komunikacja interpersonalna, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi? warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-06-04 14:00
Założenia programowe kształcenia religijnego uczniów niepełnosprawnych warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-28 14:00
Patriotyzm w edukacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-14 14:00
Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-06-03 15:00

Aktualności PCEN

  • Aktualności PCEN
  • Rzeszów
  • Krosno
  • Przemyśl
  • Tarnobrzeg

NewsletterWiadomość HTML?

Kwartalnik Edukacyjny

ke-pcen-pl

Nauczyciel i Szkoła

n-i-sz

Biblioteczka Nauczyciela

biblioteczka-nauczyciela

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Konto bankowe: Bank BPS 88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b