Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
Szkolny flash-mob warsztaty Forma odwołana 4 g 2016-05-09 15:00:00
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela – wypalenie zawodowe warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-11 15:00:00
Gramy? Gramy! Wykorzystanie gier edukacyjnych w zajęciach świetlicowych warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-17 14:00:00
Jak poznać i rozwijać umysł dziecka? warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-19 14:00:00
Film na lekcji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-12 15:00:00
O istocie informatyki, czyli rzecz o nauce programowania konferencja W trakcie rekrutacji 5 g 2016-05-17 11:00:00
Geogebra – o krok do przodu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-18 14:00:00
Awans zawodowy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 14:00:00
Szkoła promuje wartość edukacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 14:30:00
Ocenianie wspierające, czyli jak można pomóc uczniom w uczeniu się warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-06 14:30:00
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 14:00:00
Czytam ze zrozumieniem warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-12 15:00:00
Porozumienie w szkole - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-09 14:00:00
Sytuacje konfliktowe, czyli o skutecznym porozumiewaniu się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 14:00:00
W poszukiwaniu skutecznych metod nauczania warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 14:00:00
Awans nauczyciela kontraktowego na finiszu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 15:00:00
Nowoczesne urządzenia multimedialne wspomagające proces dydaktyczny warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-05-16 14:00:00
Etyka pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-09 14:00:00
Dokumentacja dorobku zawodowego katechety na stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-05-11 13:30:00
Zaburzenia komunikacji językowej – zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 15:00:00
Wspomaganie informatyczne pracy szkoły warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-18 15:00:00
Sposoby podejmowania interwencji wobec ucznia/uczniów stosujących przemoc rówieśniczą warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2016-05-20 13:00:00
Orientacja seksualna, sytuacja osób LGB w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 6 g 2016-06-03 14:00:00
Jak skutecznie kierować klasą- wskazówki dla nauczycieli warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-06-08 14:00:00
Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja - warsztaty rozwijające świadomość i wrażliwość antydyskryminacyjną warsztaty W trakcie rekrutacji 6 g 2016-06-10 14:00:00
Ocenianie kształtujące warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 14:00:00
Jak korzystać z sieci Internet? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 15:00:00
O istocie informatyki, czli rzecz o nauce programowania. konferencja W trakcie rekrutacji 5 g 2016-05-18 11:00:00
Tu jesteś:   Strona głównaPrzemyśl

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna

11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

pcen-facebook-b