Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
Autoewaluacja w pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 15:00:00
Przemoc w szkole jako potencjalne źródło kryzysu warsztaty Forma odwołana 4 g 2015-12-01 15:00:00
Ochrona danych osobowych w szkole i placówce oświatowej warsztaty Forma odwołana 4 g 2015-12-01 15:00:00
Sztuka wystąpień publicznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-02 15:00:00
Neurodydaktyka – w drodze do efektywnego uczenia się na lekcjach języka polskiego warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2015-12-02 15:00:00
Geogebra – o krok do przodu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-30 14:00:00
Kompetencje etyczne nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 15:00:00
Edukacyjna wartość dodana – wykorzystanie kalkulatora EWD 100 do analiz wewnątrzszkolnych w gimnazjum warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-09 15:00:00
Metoda projektu w nauczaniu i praktyce warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-27 14:00:00
Pierwsza pomoc - działania ratujące życie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Wybrane techniki coachingowe w pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Świetlica dla dziecka integralną częścią szkoły warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-08 14:00:00
Sześciolatek w szkole. Jak pracować w zróżnicowanym zespole klasowym? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-10 14:30:00
Oferta kształcenia szkoły zawodowej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-02 14:00:00
Innowacyjne metody kształcenia w realizacji problemowo-kompleksowych zagadnień z przyrody na IV etapie edukacyjnym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-02 15:00:00
ABC SketchUp warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-15 14:00:00
Budowanie poczucia własnej wartości dziecka warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 14:00:00
Dydaktyczne i wychowawcze aspekty oceniania kształtującego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 14:00:00
Diagnoza aktywności i sprawności fizycznej na lekcjach wychowania fizycznego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 15:00:00
Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 15:00:00
Jak uczyć uczniów respektowania norm społecznych? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-07 14:00:00
Nauczanie przyjazne mózgowi - neurodydaktyka III edycja warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 14:00:00
Pomiar dydaktyczny w badaniu osiągnięć ucznia z przedmiotów zawodowych warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2015-11-27 14:00:00
Obserwacja i eksperyment uczniowski w edukacji przyrodniczej w kontekście nowej podstawy przyrodniczej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Matura z języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2015-12-01 15:00:00
Przygotowanie materiałów multimedialnych do zajęć warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Lekcje czytania. Współczesne metody pracy z lekturą warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-03 14:00:00
Jak prowadzić szkolne koło multimedialne... warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-07 15:00:00
Zaczytana i zapisana szkoła, czyli kultura czytania i pisania w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-12-10 14:00:00
Cyberprzemoc a bezpieczeństwo dzieci w Internecie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 14:00:00
Cyberprzemoc, a bezpieczeństwo dzieci w Internecie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 14:00:00
Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2015-11-26 15:00:00
Tu jesteś:   Strona głównaPrzemyśl

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b