Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
Wykorzystanie internetowego generatora ankiet – WEBANKIETA warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-15 14:00:00
Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-19 15:00:00
Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia; wybór metod pracy z uczniem trudnym; monitorowanie efektów pracy ucznia warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-23 15:00:00
Bajka przez cały rok warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Wielkanoc – propozycja dekoracji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-02 15:00:00
Autorytet nauczyciela w nauczaniu i wychowaniu w szkole warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-17 15:00:00
Autorytet w procesie edukacji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Metody aktywizujące w katechezie – Rok Miłosierdzia warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-24 15:00:00
Trudne sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-25 14:00:00
Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia się i zapamiętywania. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Projekt edukacyjny w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 14:30:00
Jak nie niszczyć motywacji uczniów - strategie efektywnego uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 15:00:00
Pierwsza pomoc- działania ratujące życie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-11 14:00:00
Metoda „Mapy myśli” ma katechezie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-02 14:00:00
Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:00:00
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:30:00
Czas wolny od nudy -neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Rodzice i szkoła jako partnerzy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Zanim zaczniesz uczyć – poznaj siebie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-18 14:00:00
Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-24 14:00:00
Dzieci bez sukcesów- syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-25 14:00:00
Metoda problemowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-12 14:00:00
Planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody przewodniego tekstu i metody projektu w nauczaniu przedmiotów zawodowych warsztaty Forma odwołana 8 g 2016-02-12 14:00:00
Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-02 14:00:00
Zawodowiec, artysta, polityk, sportowiec, świadek historii i inni goście w szkole. Kogo zaprosić? Jak przygotować i poprowadzić spotkanie? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-29 14:00:00
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Budowanie relacji z rodzicami, przekazywanie ważnych informacji. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 14:00:00
Multimedia na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 15:00:00
Coaching w edukacji warsztaty W trakcie rekrutacji 8 g 2016-03-16 14:00:00
Krok po kroku do zdrowego stylu życia- działania promujące zdrowie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-17 14:00:00
Grafika w edukacji wczesnoszkolnej warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-03-02 13:00:00
Język jako podstawowe narzędzie pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Tu jesteś:   Strona głównaPrzemyśl

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b