Oferta szkoleniowa

Aktualności - Przemyśl

Programowanie i algorytmika kluczem do cyfrowego ni

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu wraz z wydawnictwem MIGRA serdecznie zaprasza na konferencję dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych pt. "Programowanie i algorytmika kluczem do cyfrowego niewykluczenia"

Termin: 12 czerwca 2014 r., godz. 14.00

Miejsce: PCEN O/Przemśl, ul. Krazwskiego 7a

Koszt: udział bezpłatny

Program:

 • Wyjaśnienie, na przykładzie wybranych treści z podstawy programowej, w jaki sposób rozwijać myślenie algorytmiczne i uczyć zasad programowania - od pierwszego do czwartego etapu edukacyjnego.
 • Zaprezentowanie nowego podręcznika do gimnazjum wydawnictwa Migra zawierającego zaktualizowane
 • i uzupełnione treści podręcznika "Informatyka. Podstawowe tematy" autorstwa Grażyny Koby.
 • Przypomnienie oferty wydawnictwa Czarny Kruk, którą z początkiem marca przejęło wydawnictwo Migra.
 • Pokazanie, na przykładzie ćwiczeń w języku Scratch, w jaki sposób można omawiać zasady programowania niezależnie od środowiska.
 • Omówienie elektronicznych narzędzi przygotowywanych na stronie internetowej wydawnictwa: elektronicznych sprawdzianów, multibooków i kalendarza

Każdy uczestnik konferencji otrzyma bezpłatnie wybraną książkę.
Aby otrzymać gratis, należy wcześniej zalogować się na stronie https://nauczyciel.migra.pl i zgłosić swój udział w spotkaniu (przycisk Spotkania w menu bocznym). Znajduje się tam pełna lista spotkań. Można sprawdzić, czy nie planujemy w najbliższym czasie spotkania w bardziej odpowiedniej lokalizacji lub termin.

Na spotkaniu będzie możliwość zakupu za połowę ceny wszystkich pozostałych podręczników, poradników
i programów z oferty wydawnictwa Migra.
Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość wyboru specjalnej nagrody spośród następujących: licencja Baltie, dostęp do narzędzi elektronicznych, płyty, różne bardzo praktyczne gadżety (www.migra.pl/prezenty).

Konferencja „Podręczniki i materiały edukacyjne – z

Szanowni Dyrektorzy
Szkół Podstawowych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu zaprasza do udziału w konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych pt.:

„Podręczniki i materiały edukacyjne – zmiany planowane od roku szkolnego 2014-2015”

Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 11.00 (czwartek) w Domu Katolickim „ROMA” w Przemyślu przy ul. Grodzkiej 11.

W programie:

 • Informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Informacja na temat podręcznika do klasy I szkoły podstawowej przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Planowane działania ORE służące przygotowaniu szkół do pracy z nowym podręcznikiem.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji: elektronicznie http://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-przemysl.html, lub telefonicznie 166702502 w.37.
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Warsztaty "Szachy – szkołą myślenia"

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącemu nowych metod kształcenia młodego człowieka
SZACHY – SZKOŁĄ MYŚLENIA

Warsztaty kreatywnego myślenia mające na celu zachęcenie uczestników, pracowników nadzoru pedagogicznego, dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli wszystkich typów szkół oraz pracownicy JST odpowiedzialni za oświatę w gminie, powiecie lub województwie do promowania nauczania szachów
w szkołach.

 • 2 czerwca 2014 r., godzina 10.00 – 15.00 Szkolenie dla dyrektorów, nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty. (PROGRAM)
 • 3 czerwca 2014 r. , godzina 10.00-17.00 Szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkół. (PROGRAM)
 • 4 czerwca 2014 r., godzina 10.00-13.00 Szkolenie dla dyrektorów szkół wszystkich typów i pracowników JST odpowiedzialnych za oświatę. (PROGRAM)

Główny wykładowca-trener :  doktor psychologii Jan Przewoźnik.
Pozostali prelegenci-wykładowcy:  
Maciej Karasiński – Cele PCEN w Rzeszowie w zakresie wdrożenia i realizacji programu Nauczanie przez Szachy w Szkołach Podkarpacia .
Dorota Mech-Kuchcińska – Neurodydaktyka nauczanie przyjazne mózgowi.

Miejsce szkolenia: Podkarpackie Centrum edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7 A -"BELFEREK” Sala nr 6
Koszty udziału: Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Możliwość wykupy ciepłego posiłku. Pełny obiad – 18,00 zł.  II danie – 14,00 zł. Zupa po węgiersku – 5,50 zł . Prosimy w zgłoszeniu wskazać preferowany rodzaj posiłku.
Zgłoszenia imienne prosimy kierować wybraną prze siebie formą pod adres :
Pocztą tradycyjną  - 37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7 A z dopiskiem SZACHY – SZKOŁA MYŚLENIA. Prosimy również wskazać rodzaj posiłku.
Pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poprzez stronę kartę zgłoszenia na stronie PCEN Oddział w Przemyślu - http://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-przemysl.html.
 Liczba miejsc ograniczona, ostateczny termin przyjmowana zgłoszeń  upływa 28 maja 2014 roku.

Dodatkowych informacji udziela : Maciej Karasiński  Tel. 790313321.
Dla uczestników konferencji zaplanowane są:  gorący posiłek, kawa i herbata. Materiały szkoleniowe z zakresu nauki gry w szachy w formie elektronicznej.

Konkurs literacki "RODZINA JEST CENTRUM I SERCEM CY

W roku kanonizacji Jana Pawła II i w związku z organizacją „VI Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny” Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddz. w Przemyślu, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski
ogłaszają
 
konkurs literacki
pod hasłem „…RODZINA JEST CENTRUM I SERCEM CYWILIZACJI MIŁOŚCI”

„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem”. „LIST do Rodzin” Jan Paweł II dnia 2 lutego 1994 r.


Cele konkursu:

 • Refleksja nad obrazem rodziny w oczach dziecka;
 • Uczenie odpowiedzialności za wspólnotę rodzinną;
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Zadanie oraz warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zadaniem konkursowym jest refleksja literacka na temat wartości i obrazu rodziny na podstawie powyższej myśli Ojca Św. Jana Pawła II z „LISTU do Rodzin”.
2. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół z terenu miasta Przemyśla i okolic.
3. Prace będą rozpatrywane w czterech kategoriach:

 • Prace dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
 • Prace dzieci z klas IV- VI szkoły podstawowej
 • Prace  gimnazjalistów
 • Prace uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej

4. Prace pisemne w wersji komputerowej należy składać lub przesłać  do dnia 25 maja 2014r. na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddz. w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl, z dopiskiem „Konkurs”.
5. Każda praca powinna zawierać metryczkę:

 • Imię i nazwisko, wiek uczestnika,
 • Nazwę szkoły oraz dane kontaktowe do szkoły,
 • Adres e-mail,
 • Telefon,
 • Imię i nazwisko opiekuna

Kryteria oceny i nagrody

1. Prace konkursowe mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (wiersz, opowiadanie, esej, wywiad,…)
2. Praca winna być napisana na komputerze czcionką 12 (Times New Roman), odstęp 1,5 wiersza, marginesy standardowe.
3. Komisję do oceny prac powołuje Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddz. w Przemyślu i Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność Oddz. Przemyski
4. W ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z tematem i mottem,
 • zachowanie cech  charakterystycznych  dla danej formy wypowiedzi,
 • poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,
 • twórczy charakter utworu, oryginalność.

5. Nadesłane/złożone prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie  prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora
i sponsorów, a pozostali dyplomy uczestnictwa (także szkoły).
7. Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów
o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie w celu ich opublikowania.
8. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie szkołę lub uczestnika.
9. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane podczas „VI Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny” w dniu 1 czerwca 2014r.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Janina Kościelny, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddz. w Przemyślu, tel. 16 670 25 02,  w. 35.

Konkurs plastyczny "Gra w szachy metodą doskonaleni

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego ,,Gra w szachy metodą doskonalenia człowieka” na najciekawsze ilustracje do książki.
W lutym 2014 roku Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Rzeszowie Oddział w Przemyślu przy wsparciu Galerii SANOWA w Przemyślu, Młodzieżowego Dom Kultury w Przemyślu, Sportowo Kulturalnego Klubu Szachowego
w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ogłosiło Konkurs plastyczny ,,Gra w szachy metodą doskonalenia człowieka” na najciekawsze ilustracje do książki. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Celami konkursu było: doskonalenie nauczycieli, wspieranie rozwoju talentów dziecięcych i młodzieżowych, prezentacja osiągnięć dzieci i młodzieży, wyłonienie prac do publikacji w książce – poradniku dla nauczycieli ,,Analityczna metoda nauczania gry w szachy” Algierda Tarachowicza, popularyzacja nauki gry w szachy jako narzędzia doskonalenia człowieka.
Do konkursu przystąpiło  178 uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu Podkarpacia.  4 marca 2014 komisja konkursowa w  składzie : Dorota Kostka, Janina Kościelny, Dorota Mech-Kuchcińska, Bruno Lemek, Maciej Karasiński dokonała oceny prac i wyłoniła 9 prac do nagrodzenia oraz 18 wyróżniła.  
15 kwietnia 2014 w siedzibie PCEN w Przemyślu odbył się wernisaż, na który zostali zaproszeni uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni wraz z rodzicami i  ich nauczyciele.
W wernisażu uczestniczyło 45osób.  Organizator przygotował wystawę połączoną
z słodkim poczęstunkiem. Pan dyrektor Piotr Pilch w towarzystwie kierownika dydaktycznego Pani Małgorzaty Blicharskiej ora nauczyciela konsultanta Macieja Karasińskiego wręczył dyplomy każdemu uczestników dyplom, nagrodę i upominek. Młodzi artyści usłyszeli ciepłe słowa, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów. Organizatorzy doceniając wkład pracy złożyli serdeczne podziękowania nauczycielom czuwającymi nad rozwojem młodych artystów plastyków.

W grupie uczniów klas I – III szkół podstawowych I miejsce przyznano pracy Aleksandra Zarębińskiego z Młodzieżowego Dom Kultury w Przemyślu wychowanka Pani Julity Torby, II miejsce Zuzannie Kuniec i III miejsce Jakubowi Pawłowskiemu oboje wychowankowie Pani Doroty Skubisz z  Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
W grupie wyróżniono: Kacpra Chmiela, Zuzannę Skowron, Erykę Brzyską, Juliusza Piotrowicza, Marzenę Kotowską, Wiktorię Florek, Bartłomieja Sawę.

W grupie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych I miejsce przyznano pracy Nikoli Andrejko uczennicy Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, wychowance Pani Doroty Kostki. II miejsce Małgorzacie Tkacz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 14 w Przemyślu, wychowance Pani Haliny Dębickiej. III miejsce Zuzannie Kopciuch uczennicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu, wychowance Pani Marzanny Błahuty.
W grupie wyróżniono prace : Huberta Hawro, Wiktorii Niciejewskiej, Nikoli Franków, Aleksandry Wróbel, Jakuba Pleśniaka, Kacpra Greli, Julii Zaworskiej.

W grupie uczniów gimnazjów I miejsce przyznano pracy Daniela Juwa  ucznia Gimnazjum w Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu, wychowankowi Pani Kingi Wiktor  II miejsce Annie Skokan z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu wychowance Pani Aldony Hausman i III miejsce Alicji Czajka uczennicy Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu wychowance Pani Haliny Dębickiej.
W tej grupie wyróżniono również prace Agnieszki Piechoty, Krzysztofa Dziadusia, Natalii Sołdyga, Katarzyny Kruk.

Relacja fotograficzna na stronie http://s-kksprzemysl.pl/?p=409&dzial=71

Konferencja dla nauczycieli "Nowoczesne technologie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli - Oddział w Przemyślu wraz z firmą Image Recording Solutions Sp. z o. o. zapraszają  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję: "Nowoczesne technologie w szkole". Konferencję poprowadzą: Arkadiusz Stefan i Roman Pawleta (Image Recording Solutions Sp. z o. o.).
 
Termin konferencji: 8 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 14:30-17.00
Miejsce konferencji: PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7a
Koszt: udział bezpłatny
 
Program konferencji:
1) Nowe, intuicyjne narzędzie do tworzenia ćwiczeń interaktywnych. „Mechanizm tworzenia aktywności” w oprogramowaniu do obsługi tablicy interaktywnej.
2) Nowa Galeria 2.0 w chmurze dla SMART Notebook’a.
3) Widget jako „klucz” do ciekawej i nietypowej lekcji.
4) Praca z uczniami w chmurze czyli BYOD w szkole (fragmenty zajęć z aktywnym udziałem uczestników warsztatów).
5) Co nowego w SMART Notebooku 11.2?
6) SMART Notebook i jego zasoby w chmurze.
 
Podczas spotkania odbędzie się część warsztatowa z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Uczestnicy otrzymają materiały.
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia: www.pcen.pl/karta-zgloszenia-przemysl.html?view=form lub zgłoszenie telefoniczne tel. 166702502 w.37.

Spotkanie zespołu pedagogów i psychologów Miasta P

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu informuje i zaprasza pedagogów i psychologów, pracujących w szkołach i placówkach Miasta Przemyśla i rejonu przemyskiego, na spotkania Zespołu.
Termin: 19 marca 2013 r. (środa) godz. 9.00
Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.
Tematyka spotkania:

 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Wychowanie i profilaktyka w pracy szkoły - analiza aktów prawnych i ich adaptacja w systemie szkolnym
 • Wymiana doświadczeń, sprawy bieżące

Prosimy Szanownych Państwa Dyrektorów o umożliwienie pedagogom i psychologom zatrudnionym w szkole/placówce do udziału w spotkaniach Zespołu Pedagogów i Psychologów Miasta Przemyśla i rejonu przemyskiego.

Studium Sztuki Sakralnej pt. „Motywy pasyjne w muzy

Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej
oraz
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

serdecznie zapraszają

na spotkanie z cyklu Studium Sztuki Sakralnej

pt. „Motywy pasyjne w muzyce i sztuce”

29 marca (sobota) 2014 r.
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddziałw Przemyślu przy ul. Kraszewskiego 7 a, sala nr 6

W programie:

10.00-10.30 dr Zofia Bator - „Matka Życia”. Teologia i ikonografia wizerunku „nie ręką ludzką uczynionego” z Guadalupe.
10.30 – 11.00 dr Urszula Olbromska – Cudowny wizerunek Pana Jezusa Konającego z Milatyna jako wyraz religijności okresu kontrreformacji.
11.00 – 11.15 przerwa na kawę
11.15 – 11.45 mgr Anna Sienkiewicz – Motyw krzyża w muzyce sakralnej.
11.45-12.15 mgr Mariusz Olbromski - Promocja tomiku poezji „Kamień i Róża”.
ok. godz. 12.20 – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny

Podczas spotkania można będzie nabyć książkę „Sztuka sakralna pogranicza” po promocyjnej cenie.

W tym terminie odbędą się również warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 662237847.

ABC Szachów - warsztaty odwołane

UWAGA !!!

Warsztaty "ABC Szachów" - zostały odwołane

Konferencja "Współczesne zagrożenia cywilizacji i

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział w Przemyślu zapraszają na  konferencję pt.:
 
„Współczesne zagrożenia cywilizacji i kultury?”
 
Konferencja odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. (piątek) w godz. 11.00 – 14.00 
w budynku PCEN Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.
 
PROGRAM KONFERENCJI
 • 11.00  Otwarcie konferencji - Piotr Pilch -  Wicedyrektor PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału  w Przemyślu
 • 11.05 – 12.15 - Edukacja seksualna – czy rzeczywiście ślepa na płeć? –  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca, moralista,  dyrektor Centrum Etyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Programowej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie, redaktor naczelny miesięcznika "Msza Święta", autor licznych publikacji naukowych.
 • 12.15 - przerwa
 • 12.30 - Rzeczywiste zagrożenia czy niepotrzebne lęki? – mgr Janina Kościelny – nauczyciel konsultant - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu.
 • 13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji - Ks. dr Waldemar Janiga – Dyr. Wydziału Nauki Katolickiej AP, Pani Lucyna Podhalicz – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zatroskanych o wychowanie młodego pokolenia.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie zaproszenia Rodzicom.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 16 670 25 02 w. 37

Tu jesteś:   Strona głównaPrzemyśl

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Konto bankowe: Bank BPS 88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b