Oferta szkoleniowa

 • Formy Rzeszów
 • Formy Krosno
 • Formy Przemyśl
 • Formy Tarnobrzeg
MindMapping – metoda twórczego Myślenia warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-30 14:00
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela ... warsztaty Brak wolnych miejsc 4g 2014-05-05 14:00
Zagrożenia i sytuacje kryzysowe – rodzaje i zasady postępowania warsztaty Forma odwołana 4g 2014-05-07 15:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dy... warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-08 14:00
Motywacja źródłem sukcesów ucznia w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-20 14:00
Matura z języka polskiego 2015. Jak mówić o tekście kultury? Formy i metody prac... warsztaty Forma odwołana 4g 2014-04-24 14:00
Projekt edukacyjny na zajęciach artystycznych warsztaty Forma odwołana 4g 2014-04-24 15:00
Czy cyfrowa cywilizacja prowadzi do cyfrowej demencji? konferencja W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-29 15:00
Jak przygotować uczniów do wystąpień publicznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-24 14:00
Różne możliwości wspierania nauczania w przedmiotach zawodowych z wykorzystaniem... warsztaty W trakcie rekrutacji 12g 2014-04-24 14:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dy... warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-28 14:00
Awans nauczyciela stażysty na finiszu. warsztaty Forma odwołana 4g 2014-05-06 14:00
Nowoczesne urządzenia multimedialne wspomagające proces dydaktyczny warsztaty W trakcie rekrutacji 6g 2014-05-06 14:00
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole-zasady organizacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-24 14:00
Rola nauczyciela i szkoły w pracy z dzieckiem z wadami wymowy warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-24 14:00
Projektowanie narzędzi badawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 8g 2014-04-28 14:00
Zastosowanie tablicy interaktywnej na zajęciach z informatyki ( warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-28 15:00
Zasady korzystania z oprogramowania komputerowego warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-12 15:00
Komunikacja interpersonalna, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi? warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-06-04 14:00
Założenia programowe kształcenia religijnego uczniów niepełnosprawnych warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-04-28 14:00
Patriotyzm w edukacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-05-14 14:00
Opiniowanie i dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego warsztaty W trakcie rekrutacji 4g 2014-06-03 15:00

Aktualności - Przemyśl

Konkurs plastyczny "Gra w szachy metodą doskonaleni

Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego ,,Gra w szachy metodą doskonalenia człowieka” na najciekawsze ilustracje do książki.
W lutym 2014 roku Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Rzeszowie Oddział w Przemyślu przy wsparciu Galerii SANOWA w Przemyślu, Młodzieżowego Dom Kultury w Przemyślu, Sportowo Kulturalnego Klubu Szachowego
w Przemyślu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ogłosiło Konkurs plastyczny ,,Gra w szachy metodą doskonalenia człowieka” na najciekawsze ilustracje do książki. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Celami konkursu było: doskonalenie nauczycieli, wspieranie rozwoju talentów dziecięcych i młodzieżowych, prezentacja osiągnięć dzieci i młodzieży, wyłonienie prac do publikacji w książce – poradniku dla nauczycieli ,,Analityczna metoda nauczania gry w szachy” Algierda Tarachowicza, popularyzacja nauki gry w szachy jako narzędzia doskonalenia człowieka.
Do konkursu przystąpiło  178 uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu Podkarpacia.  4 marca 2014 komisja konkursowa w  składzie : Dorota Kostka, Janina Kościelny, Dorota Mech-Kuchcińska, Bruno Lemek, Maciej Karasiński dokonała oceny prac i wyłoniła 9 prac do nagrodzenia oraz 18 wyróżniła.  
15 kwietnia 2014 w siedzibie PCEN w Przemyślu odbył się wernisaż, na który zostali zaproszeni uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni wraz z rodzicami i  ich nauczyciele.
W wernisażu uczestniczyło 45osób.  Organizator przygotował wystawę połączoną
z słodkim poczęstunkiem. Pan dyrektor Piotr Pilch w towarzystwie kierownika dydaktycznego Pani Małgorzaty Blicharskiej ora nauczyciela konsultanta Macieja Karasińskiego wręczył dyplomy każdemu uczestników dyplom, nagrodę i upominek. Młodzi artyści usłyszeli ciepłe słowa, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów. Organizatorzy doceniając wkład pracy złożyli serdeczne podziękowania nauczycielom czuwającymi nad rozwojem młodych artystów plastyków.

W grupie uczniów klas I – III szkół podstawowych I miejsce przyznano pracy Aleksandra Zarębińskiego z Młodzieżowego Dom Kultury w Przemyślu wychowanka Pani Julity Torby, II miejsce Zuzannie Kuniec i III miejsce Jakubowi Pawłowskiemu oboje wychowankowie Pani Doroty Skubisz z  Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
W grupie wyróżniono: Kacpra Chmiela, Zuzannę Skowron, Erykę Brzyską, Juliusza Piotrowicza, Marzenę Kotowską, Wiktorię Florek, Bartłomieja Sawę.

W grupie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych I miejsce przyznano pracy Nikoli Andrejko uczennicy Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu, wychowance Pani Doroty Kostki. II miejsce Małgorzacie Tkacz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 14 w Przemyślu, wychowance Pani Haliny Dębickiej. III miejsce Zuzannie Kopciuch uczennicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu, wychowance Pani Marzanny Błahuty.
W grupie wyróżniono prace : Huberta Hawro, Wiktorii Niciejewskiej, Nikoli Franków, Aleksandry Wróbel, Jakuba Pleśniaka, Kacpra Greli, Julii Zaworskiej.

W grupie uczniów gimnazjów I miejsce przyznano pracy Daniela Juwa  ucznia Gimnazjum w Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu, wychowankowi Pani Kingi Wiktor  II miejsce Annie Skokan z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu wychowance Pani Aldony Hausman i III miejsce Alicji Czajka uczennicy Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu wychowance Pani Haliny Dębickiej.
W tej grupie wyróżniono również prace Agnieszki Piechoty, Krzysztofa Dziadusia, Natalii Sołdyga, Katarzyny Kruk.

Relacja fotograficzna na stronie http://s-kksprzemysl.pl/?p=409&dzial=71

Konferencja dla nauczycieli "Nowoczesne technologie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli - Oddział w Przemyślu wraz z firmą Image Recording Solutions Sp. z o. o. zapraszają  nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję: "Nowoczesne technologie w szkole". Konferencję poprowadzą: Arkadiusz Stefan i Roman Pawleta (Image Recording Solutions Sp. z o. o.).
 
Termin konferencji: 8 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 14:30-17.00
Miejsce konferencji: PCEN O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7a
Koszt: udział bezpłatny
 
Program konferencji:
1) Nowe, intuicyjne narzędzie do tworzenia ćwiczeń interaktywnych. „Mechanizm tworzenia aktywności” w oprogramowaniu do obsługi tablicy interaktywnej.
2) Nowa Galeria 2.0 w chmurze dla SMART Notebook’a.
3) Widget jako „klucz” do ciekawej i nietypowej lekcji.
4) Praca z uczniami w chmurze czyli BYOD w szkole (fragmenty zajęć z aktywnym udziałem uczestników warsztatów).
5) Co nowego w SMART Notebooku 11.2?
6) SMART Notebook i jego zasoby w chmurze.
 
Podczas spotkania odbędzie się część warsztatowa z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Uczestnicy otrzymają materiały.
 
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia: www.pcen.pl/karta-zgloszenia-przemysl.html?view=form lub zgłoszenie telefoniczne tel. 166702502 w.37.

Spotkanie zespołu pedagogów i psychologów Miasta P

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu informuje i zaprasza pedagogów i psychologów, pracujących w szkołach i placówkach Miasta Przemyśla i rejonu przemyskiego, na spotkania Zespołu.
Termin: 19 marca 2013 r. (środa) godz. 9.00
Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.
Tematyka spotkania:

 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży
 • Wychowanie i profilaktyka w pracy szkoły - analiza aktów prawnych i ich adaptacja w systemie szkolnym
 • Wymiana doświadczeń, sprawy bieżące

Prosimy Szanownych Państwa Dyrektorów o umożliwienie pedagogom i psychologom zatrudnionym w szkole/placówce do udziału w spotkaniach Zespołu Pedagogów i Psychologów Miasta Przemyśla i rejonu przemyskiego.

Studium Sztuki Sakralnej pt. „Motywy pasyjne w muzy

Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej
oraz
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

serdecznie zapraszają

na spotkanie z cyklu Studium Sztuki Sakralnej

pt. „Motywy pasyjne w muzyce i sztuce”

29 marca (sobota) 2014 r.
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli Oddziałw Przemyślu przy ul. Kraszewskiego 7 a, sala nr 6

W programie:

10.00-10.30 dr Zofia Bator - „Matka Życia”. Teologia i ikonografia wizerunku „nie ręką ludzką uczynionego” z Guadalupe.
10.30 – 11.00 dr Urszula Olbromska – Cudowny wizerunek Pana Jezusa Konającego z Milatyna jako wyraz religijności okresu kontrreformacji.
11.00 – 11.15 przerwa na kawę
11.15 – 11.45 mgr Anna Sienkiewicz – Motyw krzyża w muzyce sakralnej.
11.45-12.15 mgr Mariusz Olbromski - Promocja tomiku poezji „Kamień i Róża”.
ok. godz. 12.20 – Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej.

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny

Podczas spotkania można będzie nabyć książkę „Sztuka sakralna pogranicza” po promocyjnej cenie.

W tym terminie odbędą się również warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 662237847.

ABC Szachów - warsztaty odwołane

UWAGA !!!

Warsztaty "ABC Szachów" - zostały odwołane

Konferencja "Współczesne zagrożenia cywilizacji i

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział w Przemyślu zapraszają na  konferencję pt.:
 
„Współczesne zagrożenia cywilizacji i kultury?”
 
Konferencja odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. (piątek) w godz. 11.00 – 14.00 
w budynku PCEN Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.
 
PROGRAM KONFERENCJI
 • 11.00  Otwarcie konferencji - Piotr Pilch -  Wicedyrektor PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału  w Przemyślu
 • 11.05 – 12.15 - Edukacja seksualna – czy rzeczywiście ślepa na płeć? –  ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca, moralista,  dyrektor Centrum Etyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Programowej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie, redaktor naczelny miesięcznika "Msza Święta", autor licznych publikacji naukowych.
 • 12.15 - przerwa
 • 12.30 - Rzeczywiste zagrożenia czy niepotrzebne lęki? – mgr Janina Kościelny – nauczyciel konsultant - Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu.
 • 13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji - Ks. dr Waldemar Janiga – Dyr. Wydziału Nauki Katolickiej AP, Pani Lucyna Podhalicz – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AP
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zatroskanych o wychowanie młodego pokolenia.
Zwracamy się z prośbą o przekazanie zaproszenia Rodzicom.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 16 670 25 02 w. 37

Seminarium językowe "Potrafię prowadzić lekcję w ję

X Edycja Seminarium językowego
„Potrafię prowadzić lekcję w języku obcym”
dla nauczycieli województwa podkarpackiego
pod patronatem Jacka Wojtasa Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Miejsce seminarium: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a.

Termin seminarium: 15 kwietnia 2014 r., godz. 10.00      

Organizatorzy:

- Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddział w Przemyślu,
- Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Edukacji,
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu.

Organizacja seminarium

I. Cele i założenia:

1. Promowanie znajomości języków obcych wśród nauczycieli.
2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród nauczycieli, którzy nie uczą języków obcych.
3. Wymiana doświadczeń i współpraca między szkołami w zakresie nauczania języków obcych.
4. Upowszechnienie idei doskonalenia znajomości języków przez całe życie.

II. Warunki i zasady uczestnictwa:

1. Podczas seminarium nauczyciele prezentują lekcję dowolnego przedmiotu w języku obcym (z wyjątkiem lekcji języka obcego).
2. Języki do wyboru: angielski, niemiecki, francuski.
3. Przebieg lekcji:
- część I – prezentacja nauczyciela w języku obcym, trwająca 15-20 minut,
- część II - dyskusja w języku obcym z uczestnikami lekcji, którymi będą studenci NKJO w Przemyślu, trwająca 15-20 minut.
4. Udział w seminarium jest bezpłatny.

III. Miejsce i termin  seminarium:

1. Seminarium odbędzie się w Podkarpackim Centrum Edukacji  Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu,
ul. Kraszewskiego 7a , w dniu 15 kwietnia 2014 r.,  o godz. 10.00
2. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie lub faxem pod numerem: 16 675-04-84 (Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu) lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do  8 kwietnia 2014 r.

IV. Uczestnicy seminarium otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe.

Bliższych informacji udziela doradca metodyczny przedmiotów zawodowych Adam Woś (ZSIiM w Przemyślu) tel/fax 16 675-04-84, 668307037, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Konkursy z fizyki dla uczniów gimnazjum i I klasy s

Konkursy z fizyki dla uczniów gimnazjum i I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

Zapraszamy Państwa do udziału w dwóch konkursach z fizyki organizowanych pod patronatem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.

1. Regionalny Konkurs Zadań Doświadczalnych

Do przeprowadzenia Konkursu Zadań Doświadczalnych otrzymacie Państwo odpowiednią prezentację w PowerPoint.

Konkurs należy przeprowadzić do dnia 19.03.2014.

2. Regionalny Konkurs Młody Einstein

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch etapach.

Nauczyciel przeprowadza etap szkolny do dnia 1.04.2014. W dniu 15.05.2014 odbędą zawody finałowe w Przemyślu (PCEN, ul. Kraszewskiego 7a)

Załączniki: 
Regulamin Młody Einstein - plik pdf
Regulamin Konkurs Zadań Doświadczalnych - plik pdf

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 lutego 2014 r. pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

"Spotkanie z Meksykiem" - okiem podróżnika Grzegorz

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu serdecznie zaprasza na spotkanie połączone z prezentacją dotyczącą wyprawy do Meksyku.

Termin spotkania: 11 marca (wtorek) 2014r o godzinie 14.00

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli O/Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7a .

Spotkanie poprowadzi pan Grzegorz Chachura – podróżnik grupy Trzask Centrum.

Główne tematy zawarte w prezentacji:

 • Miasto Meksyk – jedno z najpiękniejszych na świecie a może najpiękniejsze
 • Aztekowie – imperium Azteków, ich kultura, życie codzienne przed wiekami
 • Muzeum mumii – inne niż w Egipcie
 • Najmłodszy wulkan w Meksyku
 • Półwysep Jukatan – siedziba Majów
 • Wybrzeże Morza Karaibskiego
 • Cortez – wielki podbój Meksyku
 • Poza tym życie w Meksyku, piękne widoki, historie, zwyczaje, smakołyki itp.

Oczywiście nie zabraknie rekwizytów przywiezionych z wyprawy

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłoszenia do dnia 10.03.2014r do PCEN O/Przemyśl na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 166702502 wew.37.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, potwierdzony wydaniem zaświadczenia ukończenia powyższej formy .

Serdecznie zapraszamy!

Konkurs Plastyczny na najciekawsze ilustracje do ks

Konkurs Plastyczny  na najciekawsze ilustracje do książki „Gra w Szachy metodą doskonalenia człowieka”

Pod Patronatem Honorowym :

Pana Władysława Ortyla - Marszałka Województwa Podkarpackiego

Regulamin

Cele konkursu:

1. Wspieranie rozwoju talentów dziecięcych i młodzieżowych.

2. Prezentacja osiągnięć dzieci i młodzieży.

3. Wyłonienie prac do publikacji w książce – poradniku dla nauczycieli ,,Analityczna metoda nauczania gry w szachy” Algierda Tarachowicza.

4. Popularyzacja nauki gry w szachy jako narzędzia doskonalenia człowieka.

Organizator: 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.

Partnerzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

Galeria SANOWA w Przemyślu,

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu,

Sportowo Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu.

Kategorie wiekowe: 

1. Uczniowie szkół podstawowych klas ,,O” oraz  I-III.

2. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI.

3. Uczniowie gimnazjów.

Techniki wykonania prac:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice (płaskiej lub przestrzennej).

Publikacja prac w książce A.Tarachowicza dotyczyć będzie dwóch prac na okładkę - ilustracje w kolorze i kilkunastu prac wewnątrz książki – ilustracje czarno-białe.

Zasady i termin nadsyłania prac :

Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie jedną pracę. Każdą pracę należy czytelnie opisać podając: imię nazwisko autora, szkołę, dokładny adres, klasę, datę urodzenia, tytuł pracy i telefon do opiekuna lub nauczyciela, imię nazwisko opiekuna lub nauczyciela.

Prace należy nadesłać lub dostarczyć w terminie do 28 lutego 2014 roku na adres :

37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7a, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Ogłoszenie wyników: 

Przewidywany termin  ogłoszenia wyników i wystawy pokonkursowej około 20 marca 2014 roku.

Uprawnienia – warunki dodatkowe organizatora:

Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania z prac zgłoszonych do konkursu w części lub całości. Z ich przetworzonej formy graficznej, fotograficznej, elektronicznej w celu publikacji, informowania

o wynikach konkursu, reklamy konkursu lub do innych działań organizatora w tym promocji projektu ,,Edukacja przez Szachy w Szkołach Podkarpacia”.

Wyłonienie zwycięzców:

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Spośród zgłoszonych prac Komisja wyłoni po trzy prace w każdej kategorii wiekowej jako prace nagradzane oraz 7 prac do wyróżnienia. Ponadto Komisja zarekomenduje prace do publikacji w książce Algierda Tarachowicza.  Autorzy prac zarekomendowanych otrzymają egzemplarz książki

po jej wydruku. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: inwencja twórcza

i pomysłowość w zakresie przedstawiania tematu konkursu, atrakcyjność wizualna, estetyka pracy. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla autorów prac, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Ponadto autorzy prac, które zajęły miejsca od 4 do 10 otrzymają dyplomy

i upominki. Dyplomy otrzymają również opiekunowie lub nauczyciele uczniów

i wychowanków nagrodzonych oraz wyróżnionych. Szkoła – placówka oświatowa, która zgłosi najwięcej prac otrzyma zegar szachowy i komplet szachów.

Osoby koordynujące konkurs :

Dorota Kostka – nauczyciel doradca metodyczny. Tel.602463018, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Karasiński – nauczyciel konsultant. Tel.790313321, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

37-700 Przemyśl, ul. Kraszewskiego 7 a. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.

Uwagi końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas dostarczania.

Tu jesteś:   Strona głównaPrzemyśl

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Konto bankowe: Bank BPS 88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b