Wydrukuj tę stronę

Studia podyplomowe Arteterapia

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu organizuje nabór na Studia Podyplomowe z zakresu arteterapii.

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji, które uprawniają do prowadzenia w placówkach oświatowych i opiekuńczych zajęć polegających głównie na terapii poprzez sztukę. Ukończenie  kierunku gwarantuje pogłębienie wiedzy na temat szeroko rozumianej sztuki i twórczości artystycznej oraz praktyk, które pozwalają na ich wykorzystywanie w terapii.

Liczba godzin: 300 godzin, w tym 60 godzin praktyk
Liczba semestrów: 2
Odpłatność za semestr: 1350 zł
Termin rekrutacji:  do 15 września 2019 r.
Termin rozpoczęcia: październik 2019 r.

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich przygotowujących się do wykonywania zawodu ARTETERAPEUTY w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach pomocy społecznej i służby zdrowia.

Zainteresowanych prosimy o złożenie karty zgłoszenia: lub kontakt telefoniczny - tel. 16 6702502 w. 37.