Wydrukuj tę stronę
08 listopada 2016

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.). 

Zajęcia realizowane są po uzyskaniu zgody Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Adresatami kursu są czynni zawodowo nauczyciele legitymujący się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub wychowania przedszkolnego,
 • przynajmniej 2-letnią praktyką zawodową,
 • znajomością języka obcego w stopniu podstawowym,
 • planujących dalsze doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolach i na I etapie edukacyjnym – tj.  uzyskanie wymaganego  rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Główne cele kursu:

 • wyposażenie słuchaczy kursu w kompetencje językowe i wiedzę z zakresu metodyki przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języka obcego umożliwiające im prowadzenie zajęć z języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Kurs obejmuje 240 godzin

 • 80 godzin doskonalenia języka angielskiego,
 • 70 godzin metodyki nauczania języka angielskiego,
 • 60 godzin praktyk pedagogicznych
 • 30 godzin samokształcenia.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z zakresu metodyki wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego. 

Zakres programu:

 • przedszkolna i wczesnoszkolna metodyka nauczania języka angielskiego,
 • praktyczna nauka języka angielskiego wraz z elementami wiedzy realioznawczej i elementami literatury dziecięcej krajów obszaru języka angielskiego,
 • praktyki pedagogiczne,
 • samokształcenie.

Szczegóły kursu:

 • Miejsce: PRZEMYŚL, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 2A.
 • Odpłatność za kurs: 1600 zł (możliwa płatność w ratach).

ORGANIZACJA KURSU: zajęcia odbywać się będą w weekendy, zgodnie z harmonogramem zjazdów.

Data rozpoczęcia kursu: 27 października 2018 r.

Data zakończenia kursu: 29 czerwca 2019 r.

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 19 października 2018 r.

Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza: https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=9065.

 

Czytany 2558 razy Ostatnio zmieniany 03 września 2018