Akredytowana placówka
doskonalenia nauczycieli
Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne
Logo Szkolenego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu
Podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo epuap1
logo bip
logo fb

logo mobile

27 marca 2022

Wsparcie uczniów z Ukrainy - szkolenia rad pedagogicznych / JST

Szkolenia rad pedagogicznych i JST - płatne, online/stacjonarne.

Istnieje możliwość łączenia tematów i prowadzenia w parach

Kontakt (bezpośrednio w oddziałach) lub

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 17 85 340 97 w. 36

 

TEMAT

ZAKRES TREŚCI

PROWADZĄCY

Obowiązujące akty prawne dotyczące kształcenia obywateli Ukrainy

Przegląd i analiza podstaw prawnych dotyczących problematyki kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

L. Morąg

Prawo oświatowe w praktyce - praca z uczniem z Ukrainy

Analiza aktów prawnych dotyczących kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy w polskim systemie edukacji

M. Blicharska

Uczeń cudzoziemski w polskim systemie oświaty

Obowiązujące akty prawne dotyczące przyjmowania uczniów cudzoziemskich, tworzenia oddziałów przygotowawczych, kształcenia w polskiej szkole, w tym: jak uczyć dzieci i młodzież z Ukrainy.

B. Perenc

Prawo humanitarne - edukacja dla pokoju i zapobiegania konfliktom

Konteksty edukacji globalnej

II. Edukacja globalna a edukacja na rzecz pokoju

III. Edukacja globalna na rzecz zapobiegania konfliktom

IV. Edukacja globalna na rzecz bezpieczeństwa — prawo humanitarne

M. Podolak

Podstawy podstaw języka ukraińskiego - szczególnie przydatne w pierwszych kontaktach z uczniem pochodzącym z Ukrainy

Alfabet; fonetyka (wymowa); elementarna fleksja (odmiana wyrazów); zakresy tematyczne: zwroty grzecznościowe, samopoczucie, potrzeby, rodzina, pogoda, nauka.

A. Smołyńczak-Bagińska

Migracje/uchodźctwo jako wyzwanie dla polskiego systemu edukacji a współczesne konteksty kulturowe

Współczesne kryzysy migracyjne; nowe zadania szkoły; kategorie migrantów; różnice kulturowe w funkcjonowaniu uczniów; wymiary i problemy integracji społecznej; procesy akulturacji; dzieci wojny a doświadczenia uchodźctwa

R. Zych

Sytuacja trudna, kryzysowa, traumatyczna

Charakterystyki, sposoby reagowania w danej sytuacji, sposoby udzielania pomocy.

B. Cebula

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się

Adaptacyjna i destrukcyjna rola lęku w rozwoju dzieci; wpływ poczucia bezpieczeństwa ucznia na jakość procesu uczenia się; rozwijanie

kompetencji emocjonalno- społecznych uczniów szansą na przezwyciężenie lęku u dzieci

D. Mech-Kuchcińska

Organizacja adaptacji ucznia z Ukrainy w szkole i w zespole klasowym

Dlaczego powrót do szkoły jest bardzo ważny dla uczniów z Ukrainy?

Czy każde dziecko przyniesie ze sobą traumę wojny?

Jak przygotować klasę na nowe koleżanki i kolegów? Skąd czerpać informacje o Ukrainie?

Jak i o czym rozmawiać z dzieckiem nieznającym języka polskiego?

Których tematów unikać w rozmowie z dzieckiem, na co zwracać uwagę polskim uczniom?

J. Majewska-Lasek

Podstawowe prawa człowieka – jak uczyć o prawach człowieka

Elementarne prawa człowieka/jednostki. Jednostka wobec grupy. Przykładowe scenariusze na lekcje i spotkania dla dorosłych.

D. Miziołek

Jak uczyć o uchodźcach, migrantach, cudzoziemcach – inni – „obcy” – ludzie” (inny – ale nie obcy)

Kto to jest uchodźca. Ochrona uchodźców. Uchodźcy a prawo. Różnice kulturowe i szkoła.

D. Miziołek

Uchodźcy i cudzoziemcy w szkole polskiej

Psychologiczne skutki uchodźctwa i wpływ migracji na rozwój dziecka, procesy grupowe występujące na styku grup i kultur. Wpływ kultury na zachowania człowieka.

D. Miziołek

Propozycje narzędzi i pomocy dydaktycznych do pracy wychowawczo-dydaktycznej z uczniem cudzoziemskim

Diagnoza sytuacji uczniów; wsparcie i pomoc w sytuacji pracy z dzieckiem cudzoziemskim.

D. Miziołek

Stereotypy. Rola języka w kształtowaniu postaw tolerancji u dzieci i młodzieży

Język i komunikacja; mechanizmy językowe, stereotypy środowiskowe, kulturowe, religijne.

D. Miziołek

Tolerancja wobec odmienności kulturowej. Zadania nauczycieli i szkoły.

Odmienność a obcość; wielokulturowość, międzykulturowość; szkoła a odmienność kulturowa uczniów.

D. Miziołek

Trauma w życiu dziecka

Troska o powrót do zdrowia i dalszy rozwój dziecka i nastolatka po

przeżytej traumie. Dostarczenie informacji dotyczących specyfiki procesów

emocjonalnych, charakterystyki sytuacji trudnej, kryzysowej, stresu pourazowego

oraz sposobów reagowania.

B. Cebula

Jak komunikować się i wspierać dziecko przybywające z Ukrainy; edukacja międzykulturowa

Strategie akulturacji, aktywna tolerancja, wrażliwość kulturowa, przeciwdziałanie stereotypom. Jak wspólnie z klasą wspierać „innego/inną” w klasie?

A. Smołyńczak-Bagińska

Jak mądrze wprowadzać dziecko w wirtualną sieć? 

Podstawowa wiedza na temat bezpiecznego wprowadzania dziecka w świat cyfrowy; zasady, względy zdrowotne, szanse i zagrożenia.

P. Ożarski

Budowanie właściwych relacji i pozytywnego klimatu w szkole

Czynniki tworzące klimat szkoły, zasady planowania i realizowania

działań w obszarze budowania przyjaznego klimatu i atmosfery w szkole i klasie.

M. Matwiej,

D. Miziołek

Współpraca z rodzicami

Rozumienie kontekstu kulturowego w budowaniu więzi ze szkołą. Rozwiązywanie identyfikowanych problemów.

M. Matwiej,

D. Miziołek

Projekt edukacyjny w przedszkolu i w młodszym wieku szkolnym - wsparcie w trudnej sytuacji związanej z wojną

Realizacja projektu edukacyjnego w przedszkolu i w młodszym wieku szkolnym. Dziecko wobec wojny - wsparcie metodą projektu.

J. Śnieżek

Innowacyjne rozwiązania edukacyjne w pracy z uczniem z Ukrainy

Dobre rozwiązania w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. Integracja ucznia cudzoziemskiego z zespołem klasowym. Inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami.

B. Śliwiak

Praca z dzieckiem cudzoziemskim w polskiej szkole.

Obowiązujące akty prawne dotyczace kształcenia obywateli Ukrainy; praca z dzieckiem cudzoziemskim w polskiej szkole - metody działania, przykłady dobrych praktyk.

B. Śliwiak, J. Śnieżek, L. Morąg

Jak wspierać i chronić dzieci w cyfrowym świecie

Dziecko w sieci w sieci – analiza zachowań i konsekwencje dla rozwoju, Różne formy uzależnień; techniki interwencji i działania profilaktyczne

M. Stasieczek

Praca nauczyciela z klasą, w której uczą się cudzoziemcy.

Jak zadbać o integrację i przygotowanie do kształcenia dzieci cudzoziemskich w szkole; przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem z Ukrainy.

B. Śliwiak

Jak uczyć czytania i pisania w przedszkolu – propozycje zabaw

Gotowość dziecka do nauki czytania i pisania; przykłady gier i zabaw rozwijających umiejętność czytania i pisania w przedszkolu.

B. Śliwiak

Komunikacja to nie tylko mowa, czyli jak komunikować się z dzieckiem niemówiącym po polsku

Co, oprócz mowy, jest ważne w procesie komunikowania się? sposoby alternatywnej komunikacji- piktogramy, aplikacje mobilne (LetMeTalk)

M. Bogacz

Radzenie sobie w stresie i ze stresem

Rola samopoznania w rozwoju zawodowym, sposoby radzenia sobie w stresie i ze stresem, rozpoznawanie i komunikowanie własnych potrzeb, emocji.

B. Cebula

Sytuacje trudne w klasie

Definicje, potrzeby ucznia; sposoby reagowania ucznia; sposoby interwencji nauczyciela; czy jest możliwa naprawa zachowania? analiza przypadków.

B. Cebula

Ostatnio zmieniany 28 marca 2022

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Romana Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
87 1090 2750 0000 0001 4750 4074 (Santander Bank)

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO OBSŁUGI SZKOLEŃ

Mapa dojazdu