Wydrukuj tę stronę
17 stycznia 2019

Konferencja nt. Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu zachodzących zmian prawnych - materiały pokonferencyjne

Dnia 16 stycznia 2019 roku w sali audytoryjnej odbyła się wojewódzka konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. „Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu zachodzących zmian prawnych”.

Konferencję rozpoczęła Pani dr Izabela Pyra Dyrektor PCEN w Rzeszowie, która minutą ciszy uczciła pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie przywitała zaproszonych gości i oddała im głos.

Kolejno wystąpili:

 1. Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego;
 2. Pani Alicja Bialic, Kierownik Oddziału Pragmatyki i Prawa Oświatowego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Pan Janusz Samarow - wizytator, dyrektor wydziału, wicekurator oświaty w Kuratorium Oświaty w Olsztynie; obecnie nauczyciel akademickim i szkoleniowiec specjalizującym się w prawie oświatowym; trener współpracujący z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE).; dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, wygłosił wykład na temat „Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu zachodzących zmian prawnych”, który obejmował poniższe kwestie:

 • Wykład konwersatoryjny nt. przesłanek wprowadzenia nowego systemu oraz nawiązujący do teorii zarządzania zasobami ludzkimi (system ocen okresowych pracowników).
 • Przedstawienie zasad i kryteriów systemu ocen okresowych pracowników w organizacjach.
 • Przegląd metod oceniania (metody relatywne i absolutne).
 • Refleksja nad wykorzystywaniem oceny pracy nauczyciela w zarządzaniu szkołą lub placówką (ocena, która uczy).
 • Przedstawienie wybranych aktów prawnych regulujących problematykę oceny pracy nauczycieli: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
 • Analiza porównawcza zmian w wybranym zakresie („było - jest”).
 • Zestawienie aktów prawnych pośrednio oddziałujących na sferę oceny pracy nauczyciela (m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek).
 • Prezentacja procesu oceny pracy nauczyciela (etapy).
 • Kodeks postępowania administracyjnego a procedura oceny pracy nauczyciela.
 • Obliczanie terminów w procedurze oceny pracy nauczyciela.

Prezentacja Pana Janusza Samarowa dostępna jest w załączniku (pod galerią zdjęć)

W konferencji uczestniczyło 310 osób. Dziękujemy za liczne przybycie.

Prowadzaca konferencję Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz - Koordynator ds. szkoleń, PCEN Rzeszów

   

image001.jpg image002.jpg image003.jpg

image004.jpg image005.jpg image006.jpg

image007.jpg image008.jpg image009.jpg

image010.jpg image011.jpg image012.jpg

image013.jpg image014.jpg image015.jpg

image016.jpg image017.jpg image018.jpg

image019.jpg image020.jpg image021.jpg

image022.jpg image023.jpg image024.jpg

image025.jpg image026.jpg image027.jpg

image028.jpg image029.jpg image030.jpg

image031.jpg image032.jpg image033.jpg

image034.jpg image035.jpg image037.jpg

Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2019

Artykuły powiązane