logo epuap1
logo bip
logo fb

Akademia zarządzania

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na rok szkolny 2016/2017 dedykowaną dla Dyrektorów

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona w miesiącu wrześniu i październiku 2016 r.

Zgłaszać można się poprzez formularz (pod tabelą) lub poprzez system szkoleń (po wcześniejszej rejestracji/logowaniu, klikając w temat szkolenia w tabeli, nastąpi przekierowanie do systemu).

Lista szkoleń
Temat szkolenia/warsztatu Efekty Liczba godzin
Koncepcja pracy szkoły Dyrektor:
 • zna dokumenty określające cele i zadania szkoły,
 • zna zależności pomiędzy misją, wizją i wartościami, a planowaniem strategicznym oraz etapy ich formułowania,
 • potrafi organizować proces tworzenia wspólnych wartości, wizji i misji szkoły wspólnie z wszystkimi jej podmiotami- zarządzanie partycypacyjne,
 • posiada wiedzę na temat misji i wizji w szkole (organizacji),
 • zna różnice pomiędzy koncepcja konkursową a koncepcja pracy placówki,
 • potrafi zorganizować proces tworzenia koncepcji pracy placówki,
 • potrafi opracować własna koncepcje pracy szkoły.
8

Rozwój zawodowy nauczycieli

Dyrektor:
 • zna uwarunkowania prawne regulujące politykę kadrową,
 • potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce zarządzania szkołą i wdrażać jej zalecenia i wymogi,
 • potrafi opracować profil wymagań na stanowisko nauczyciela,
 • zna etapy rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • wie, jak ważne dla jego szkoły jest doskonalenie pracowników,
 • potrafi inicjować rozwój zawodowy pracowników,
 • zna swój styl uczenia się i wie, jak wspierać innych adekwatnie do ich stylów.
12

Strategia rozwoju szkoły

Dyrektor:
 • zna dokumenty określające cele i zadania szkoły,
 • zna zależności pomiędzy misją, wizją i wartościami,  a planowaniem strategicznym oraz etapy ich formułowania,
 • zna zależności pomiędzy misją, wizją i wartościami placówki a dokumentami  strategicznymi unii europejskiej, polski oraz jednostek samorządów terytorialnych,
 • potrafi analizować dokumenty strategiczne unii europejskiej, polski oraz jednostek samorządów terytorialnych  i odnosić je do specyfiki i potrzeb placówki,
 • potrafi organizować proces tworzenia wspólnych wartości, wizji i misji szkoły wspólnie z wszystkimi jej podmiotami- zarządzanie partycypacyjne,
 • wie, jak zorganizować badanie jakości pracy szkoły,
 • wie, jak wybierać obszary rozwojowe szkoły,
 • zna zasady analizy strategicznej,
 • wie, jak wygląda proces planowania strategicznego,
 • potrafi zidentyfikować ważne dla szkoły cele,
 • formułuje cele zgodnie z techniką SMART,
 • potrafi opracować przykładowy plan nadzoru pedagogicznego w oparciu o wnioski z pracy szkoły i dane z diagnoz oraz sprawdzianów zewnętrznych,
 • zna akty prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,
 • zna obowiązki dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego,
 • zna kolejne kroki związane z przygotowaniem do opracowania i opracowaniem planu.
22
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Dyrektor:
 • ma wiedzę o miejscu oraz roli dyrektora szkoły w społecznościach lokalnych,
 • wie jak stworzyć warunki do współdziałania wokół wspólnie wypracowanych i rozumianych celów,
 • zna współczesne problemy społeczne,
 • ma świadomość konieczności wprowadzania zmian,
 • posiada umiejętność zarządzania procesem zmian zarówno w szkole, jak i w jej najbliższym otoczeniu,
 • ma wiedzę o miejscu oraz roli dyrektora szkoły w społecznościach lokalnych,
 • zna podmioty, które mogą być partnerami szkoły,
 • posiada umiejętność  myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi przygotować plan zarządzania sytuacja kryzysową.
8
Zarządzanie jakością kształcenia Dyrektor:
 • potrafi właściwie projektować procesy i zarządzać nimi,
 • wie, jak gromadzić dowody widocznego uczenia się uczniów,
 • zna strategie efektywnego uczeni się i nauczania,
 • potrafi udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • potrafi zaplanować i wdrożyć zmianę związaną z uczeniem się opartym na współpracy,
 • zna zasady pracy planem daltońskim.
8
Zarządzanie poprzez wartości Dyrektor:
 • wie, w jaki sposób wartości mogą wpływać na pracę placówki oświatowej,
 • potrafi zaangażować i zorganizować społeczność szkolną do dyskusji o wartościach,
 • rozpoznaje ważne dla siebie wartości i potrafi odnieść je do poziomu organizacji,
 • zna rolę wartości w funkcjonowaniu szkoły /placówki oświatowej.
8
Zarządzanie zasobami ludzkimi Dyrektor:
 • rozumie wagę współpracy zespołowej w działaniach społeczności szkolnej,
 • zna standardy współpracy zespołu nauczycielskiego w szkole,
 • określa własne ścieżki rozwoju wiedzy dotyczące współpracy w zespole nauczycielskim,
 • zna zasady i reguły motywowania i oceny pracy pracownika,
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zespołu nauczycielskiego pod katem współpracy zespołowej i określać sposoby jej rozwijania,
 • potrafi facylitować spotkanie,
 • potrafi motywować, wzmacniać zdolności nauczycieli,
 • potrafi zainicjować spotkanie grupy nauczycieli uczących w jednej klasie,
 • potrafi zidentyfikować wartości kluczowe dla pozytywnego klimatu społecznego,
 • zna metody i techniki identyfikowania jakości kultury szkoły.
21
Prowadzenie procesu coachingowego w szkole Dyrektor:
 • potrafi uruchomić potencjał osoby coachowanej i wzmocnić ją w skutecznym i samodzielnym przeprowadzaniu zamierzonych przez nią zmian,
 • potrafi radzić sobie z kluczowymi wyzwaniami związanymi z podejmowaniem roli dyrektora/dyrektorki placówki oświatowej,
 • rozwija kompetencje przywódcze.
16
Wymagania państwa azymutem rozwoju szkoły/placówki

Dyrektor:

 • zna kryteria spełniania wymagań państwa,
 • analizuje wybrane zadania dyrektora i nauczycieli, szukając odpowiedzi na pytania:
  • jak zmieniać swoją szkołę w organizację uczącą się?
  • jak stawać się przywódcą edukacyjnym?
  • jak planować i realizować koncepcję pracy szkoły/ placówki ukierunkowaną na rozwój uczniów?
  • jak organizować procesy edukacyjne w sposób sprzyjający uczeniu się?
  • jakie podejmować działania, by uczniowie nabywali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
  • jak aktywizować uczniów?
  • jak kształtować postawy i respektować normy społeczne?
  • jak wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?
  • jak zorganizować efektywną współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych?
  • jak promować wartość edukacji?
  • jak budować partnerstwo szkoły lub placówki z rodzicami?
  • jak wykorzystywać zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju?
  • jak wykorzystywać wnioski z badań zewnętrznych i wewnętrznych w organizacji procesów edukacyjnych?
  • jak zarządzać szkołą lub placówką, by zapewnić jej rozwój?
28

Wypełnij poniższy formularz

Oferta szkoleniowa skierowana do Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Terminy rozpoczęcia oraz miejsce realizacji szkoleń zostaną podane po skompletowaniu grupy uczestników (ok. 15 - 20 osób) zainteresowanych danym tematem.

Wybierz interesujące Ciebie tematy:

zaznacz temat/tematy
Imię
Nazwisko
Dotyczy szkoły/placówki
Nazwa szkoły/placówki
wpisz podany pogrubiony kod
captcha
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w oparciu o art. 23, ust.1.pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922), podanych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w formie szkoleniowej/ konferencji organizowanej przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator danych zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym w oparciu o wyrażone przez Państwa zgody.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów (PCEN), informacji o formach, usługach oraz innych informacji o działaniach PCEN, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
(Jan Paweł II, Homilia, Błonie Krakowskie,2002)

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół,

Księża, Katecheci, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy,

przedstawiciele Rady Rodziców.

Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zapraszają na konferencję wychowawczą zorganizowaną z okazji Dnia Papieskiego pod hasłem:

„Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny''

Termin: 22 października 2016 r.
Miejsce: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a

PROGRAM KONFERENCJI

I część

9.30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników 
9.45 "Świadectwo Miłosierdzia Bożego w życiu Jana Pawła II" - wykład Pani dr Wandy Półtawskiej
10.45 Inicjacja kulturalno-obyczajowa w wychowaniu rodzinnym i szkolnym - wykład mgr Jacka Jankowskiego
11.45   Przerwa kawowa


II część

12.15 – 13.00  Panel dyskusyjny
Jak rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą naśladować w wychowaniu miłosierną miłość Boga?
13.00 Podsumowanie konferencji


Serdecznie zapraszamy wszystkich
zatroskanych o wychowanie młodego pokolenia
i prosimy o przekazanie zaproszenia przedstawicielom Rad Rodziców w Państwa Placówkach.

Konferencja objęta jest patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby,
patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
oraz patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

Będzie możliwość zakupu książek m.in. Pani Wandy Półtawskiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojego udziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 17 853 40 97 w. 33

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele języka polskiego

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Serdecznie zaprasza na polonistyczną konferencję metodyczną dla nauczycieli języka polskiego wszystkich szczebli edukacji.

Celem konferencji jest zaprezentowanie współczesnych tendencji w nauczaniu języka polskiego w zakresie nauczania gramatyki, analizy tekstów literackich, pracy z lekturą i promocji czytelnictwa (priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej) oraz zaprezentowanie oferty wydawniczej.
 

Termin i miejsce konferencji:

 • 3 października 2016 r. , PCEN Rzeszów ul. Niedzielskiego 2
 • 4 października 2016 r., PCEN o. Krosno
 • 10 października 2016 r., PCEN o. Przemyśl
 • 11 października 2016 r., PCEN o. Tarnobrzeg

Program konferencji:

14.00 rozpoczęcie
14.10 upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży(I priorytet MEN) i oferta PCEN w tym zakresie
14.30 dr Piotr Marciszuk wykład „Postmodernizm i egzystencjalizm w literaturze współczesnej”
15.15 dr Stanisław Kusiak praca z uczniem uzdolnionym polonistycznie
15.40 przerwa
15.45 Barbara Perenc czytelnictwo we współczesnej szkole
16.10 dr Dariusz Zięba jak uczyć gramatyki
17.00 Informacja o pracy sieci polonistów
17.15   Zakończenie

 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez:

 • zgłoszenia przez system szkoleń
 • wypełniając poniższy formularz

Informacje szczegółowe:

 • Stanisław Kusiak tel.: +48 15 822 40 15 w. 10
 • Dariusz Zięba tel.: +48 17 853 40 97 w. 24

Osoba odpowiedzialna: Dariusz Zięba

 

Harmonogram Konferencji powiatowych: wrzesień-październik 2016

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2,
informuje i zaprasza zainteresowanych do udziału w spotkaniach:

 • sieci pedagogów i psychologów

które odbędzie się w dniu 13 września 2016 r. (wtorek),
w godz. 15.00 -17.00, w sali 101, w siedzibie PCEN, w Rzeszowie

oraz

 • sieci nauczycieli i wychowawców

które odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. (wtorek),
w godz. 15.00 -17.00, sala 101, w siedzibie PCEN, w Rzeszowie.

Tematyka obu spotkań:

 1. Wprowadzenie, priorytety MEN w br. szk. związane z wychowaniem i profilaktyką.
 2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, placówce oświatowej - warsztat.
 3. Zapoznanie z programem: "Chronimy dzieci", rekomendowanym przez MEN.
 4. Podsumowanie, propozycje działań w ramach sieci.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (40 osób) prosimy o zgłaszanie swego udziału telefonicznie.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Barbara Cebula, tel. 17 85 340 97 w. 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dariusz Miziołek, tel. 17 85 340 97 w. 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kolejne spotkania odbywać się będą wg ustalonych przez Zespoły harmonogramów.

p.o. Dyrektor PCEN w Rzeszowie
Piotr Pilch

12 sierpnia 2016

Akademia Zarządzania

Akademia Zarządzania to program doskonalenia zawodowego kierowniczej kadry oświaty w województwie podkarpackim, tzn. dyrektorów szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, a także pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na rolę adresatów tego przedsięwzięcia w strukturze oświaty oraz w związku ze zmianami w polskiej edukacji duży nacisk położymy na aspekty prawne, zagadnienia związane z nadzorem i organizacją doskonalenia rad pedagogicznych.

Ważnym zagadnieniem stał się temat przywództwa edukacyjnego jako sposobu zarządzania placówką oświatową, szkołą lub przedszkolem.

Głównym celem działalności PCEN-u w ramach Akademii Zarządzania uczyniliśmy przygotowanie kierowniczej kadry oświatowej do nadchodzących zmian w oświacie na podstawie Kierunków polityki oświatowej państwa ogłoszonych w dniu 7 lipca 2016 oraz zmieniających się aktów prawnych.

Zmiany w prawie oświatowym będą na bieżąco wdrażane do planu działania placówki w roku szkolnym 2016/2017.

ikona kliknij

HARMONOGRAM Konferencji powiatowych: wrzesień-październik 2016 - TUTAJ

Spotkania w sieci to cykliczne, bezpłatne spotkania dyrektorów i wicedyrektorów, którzy mają wewnętrzną potrzebę wspólnych rozmów w zaprzyjaźnionym gronie specjalistów, chcą wymieniać się swoimi pomysłami i doświadczeniami, wspólnie poszukiwać rozwiązań i poddawać refleksji swoją pracę, wzajemnie inspirować i uczyć się.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97
fax  +48 17 85 346 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędnościowa
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.