logo epuap1
logo bip
logo fb

Akademia zarządzania

Szanowni Państwo!

 

Spotkanie Sieci nauczycieli gry w szachy odbędzie się w dniu 10 października 2017r. w godz. 16.00-18.15, w sali 06, budynku PCEN, ul. Niedzielskiego 2.

Tematem będzie: „Metoda Algierda Tarachowicza w nauczaniu gry w szachy".

Omówi ją i zademonstruje Pan Maciej Karasiński – instruktor nauki gry w szachy, inicjator i propagator idei wdrażania szachów do szkół jako narzędzia doskonalenia człowieka, Prezes Sportowo – Kulturalnego Klubu Szachowego w Przemyślu. Od wielu lat organizator cyklicznych turniejów szachowych dzieci, młodzieży i dorosłych.


Prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną [LINK] lub telefoniczną, pod nr 17 853 40 97, w. 33.

Udział w spotkaniu-szkoleniu zostanie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

Szczegółowych informacji odnośnie spotkania udziela:

Barbara Cebula,
nauczyciel konsultant PCEN

tel. 17 853 40 97 wew. 33, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pedagodzy i Psycholodzy
szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza na spotkanie

 • w ramach sieci nauczycieli i wychowawców
  w dniu 20 września 2017 r. (środa), w godz. 13.00 -15.00, w siedzibie PCEN, ul. Niedzielskiego 2
  ZGŁOŚ SIĘ

 • w ramach sieci pedagogów i psychologów
  w dniu 26 września 2017r, (wtorek), w godz. 13.00-15.00, w siedzibie PCEN,  ul. Niedzielskiego 2
  ZGŁOŚ SIĘ

Tematyka spotkania:

 1. Priorytety MEN w bieżącym roku szkolnym związane z wychowaniem i profilaktyką.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki - Grażyna Tereszkiewicz, nauczyciel konsultant PCEN, realizator szkolenia w ORE.
 3. Propozycje dalszych działań w ramach sieci.

Kolejne spotkania odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez Zespół.

Zgłoszenia przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:

 • Barbara Cebula, tel. 17 85 340 97, w. 33, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dariusz Miziołek, tel. jw., w. 40, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo!

Cykl szkoleń szachowych w nowym roku szkolnym 2017/18 zainaugurujemy spotkaniem Sieci nauczycieli gry w szachy pt. „Dobry start – nauczanie gry w szachy w szkole".

Celem tych spotkań jest doskonalenie własnych umiejętności gry w szachy oraz podnoszenie kwalifikacji w tej dziedzinie, wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania oraz organizacji zajęć szachowych.

Udział w co najmniej dwóch spotkaniach zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Spotkania

 • W Rzeszowie pierwsze spotkanie  odbędzie się 12 września 2017r., w godz. 16.00-18.00,
  w budynku PCEN przy ul. Niedzielskiego 2, w sali nr 06.
  ZGŁOŚ SIĘ

 • W Przemyślu - 25 września w godz. 15.00-17.00, 
  w PCEN O/Przemyśl, ul. J. Kraszewskiego 7a, sala nr 22.
  ZGŁOŚ SIĘ

 • Kolejne spotkania oraz ich tematy zostaną ustalone przez obecnych tam uczestników.

Osobą odpowiedzialną za spotkania w Rzeszowie jest nauczyciel konsultant Barbara Cebula, w Przemyślu – Zofia Bator.

Prosimy o zgłaszania się drogą elektroniczną na w/w formę przez stronę PCEN.

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych
Szkół zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego

Zaproszenie na spotkanie sieci nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie w ramach sieci nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 • Termin: 22 września 2017 r. w godz. 15.00 -17.00.
 • Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, sala 101.

Tematyka spotkania:

 1. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym.
 2. „Program rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do roku 2020”- Kierunki strategiczne, cele szczegółowe i zadania dla obszaru szkolnictwa zawodowego.
 3. Podsumowanie, propozycje działań w ramach sieci.

Kolejne spotkania odbywać się będą wg ustalonego przez Zespół harmonogramu.

Jednocześnie proszę Szanownych Państwa Dyrektorów o zainteresowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych udziałem w spotkaniu.

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela:

 • Barbara Rusinek, tel. 17 85 340 97, w.33 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zgłoszenia elektroniczne >> LINK <<

Z poważaniem

Zygmunt Ginalski
p.o. Dyrektor
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie

 

Konferencja z okazji VII Tygodnia Wychowania
Wzrastać dla dobra. Wartość współpracy na rzecz Rodziny i Szkoły

14 września 2017 r. (czwartek)
SALA KOLUMNOWA Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Program oraz szegółowe informacje w załączeniu.

Serdecznie Zapraszamy

Udział w konferencji jest bezpłatny, będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenie obecności do dnia 12.09.2017r. (wtorek).
Liczba miejsc ograniczona:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • telefonicznie 17 853 40 97 w. 31

konferencjaTiKa

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Photon Entertainment Białystok

zapraszają Dyrektorów, Nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
na konferencję w ramach XII edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej

Nowa podstawa programowa z informatyki w świetle reformy oświaty

Prelegenci

 • Maciej Borowiecki, Krzysztof Chechłacz, Janusz Wierzbicki - OEIiZK w Warszawie
 • Zdzisław Nowakowski - CKPiDN w Mielcu
 • Zuzanna Olechno - Photon Entertainment Białystok

Miejsce i termin

 • Termin: 15 maja 2017 r., rozpoczęcie godz. 10.00
 • Miejsce: sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
 • Koszt udziału w konferencji (5 wykładów) wynosi 20 zł – wpłata na konto PCEN:
  PKO BP S.A. 11 1020 4391 0000 6802 0158 9969 z dopiskiem: Akademia TIK
  lub przed konferencją.

Program

Działanie / temat

Czas

Rejestracja uczestników

9.30-10.00

Rozpoczęcie konferencji:
Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty,
Tomasz Wilusz - p.o. Dyrektor PCEN w Rzeszowie,
Piotr Ożarski - koordynator Akademii TIK

10.00-10.15

Programować można w każdym wieku - fundamenty edukacji informatycznej według nowej podstawy programowej - Zdzisław Nowakowski

10.15-10.45

Od programowania wizualnego do tekstowego - Krzysztof Chechłacz

10.45-11.15

Od szczegółu do ogółu, refleksje o nauczaniu informatyki według nowej podstawy programowej - Maciej Borowiecki

11.20-12.00

Przerwa kawowa

12.00-12.20

Tablet w edukacji – narzędzie, czy tylko zabawka? - Janusz Wierzbicki

12.20-13.00

Magia programowania z Photonem - Zuzanna Olechno

13.00-13.30

Programowanie – co się za tym kryje? - Dyskusja panelowa z udziałem Prelegentów i Uczestników

13.30-14.00

Zakończenie konferencji

14.00

 

Karta zgłoszenia: LINK
Termin przesłania zgłoszenia i wpłaty: do 11 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Tomasz Wilusz
p.o. Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Piotr Ożarski
koordynator Akademii TIK PCEN w Rzeszowie - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kilka słów o Prelegentach

Zuzanna Olechno - Absolwentka Uniwersytetu Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, pasjonatka nowych technologii, autorka scenariuszy wykorzystujących roboty w edukacji. Na co dzień manager działu kreatywnego w startupie Photon.

Zdzisław Nowakowski - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor oświaty. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor podręczników szkolnych z informatyki. Współpracuje z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e- Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdrażając do praktyki szkolnej e-kształcenie.

Maciej Borowiecki - absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Janusz Wierzbicki - 20 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych – między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP. Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach.
Od lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 – 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. zastępca Redaktora Naczelnego „Edu Fakty Uczę Nowocześnie”.

Krzysztof Chechłacz - nauczyciel konsultant Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Absolwent kierunku informatyka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, z przygotowaniem pedagogicznym. Współautor programów i wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN oraz OEiIZK wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego.

Szanowni Państwo,

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych i wychowawców na Konferencję pt.

„POLSKI WIEK XX – LOSY PAŃSTWA I NARODU”

W programie Konferencji:

 • wykład dr Piotr Szopy z Oddziału IPN w Rzeszowie: „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941),
 • warsztaty przeprowadzone przez Macieja Rędziniaka (pracownika Oddziału IPN w Rzeszowie).

Miejsce i termin

 • Liczba godzin - 4 godziny dydaktyczne
 • Data: 28 marca 2017 r., godzina 14.00-17.15
 • Miejsce: PCEN oddział Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 206 sala nr 5

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 marca 2017 r.

 • tel. 15 /82 240 15 wew. 24 lub
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
 • poprzez wypełnienie i odesłanie zgłoszenia [LINK ZGŁOSZEŃ]

Więcej informacji nt. Konferencji realizowanych przez IPN:1 logo IPN

W załączeniu publikujemy materiały pokonferencyjne dot. konferencji Regulacje prawne wynikające z przepisów wprowadzających zmiany w systemie edukacji, przeprowadzonych przez PCEN w Rzeszowie w dniach 27 lutego 2017 r. do 9 marca 2017 r.

Uwaga: plik „Ustawa Przepisy wprowadzające...” zawiera śródtytuły, które widoczne będą po włączeniu opcji Widok/Okienko nawigacji

Szanowni Państwo

Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, znajduje się pedagogiczne wskazanie: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Pytając: Jak wychowywać?, zastanawiamy się jak uczynić to dobrze, jak przekazać to, co najlepsze i w życiu najwartościowsze.
Ochrona rodziny i wartości związanych z cywilizacją życia, to zadanie nas wszystkich, czemu możemy poświęcić swe siły na różnych polach społecznej aktywności.
Wiele środowisk ukierunkowuje swą działalność na potrzebę wychowania.

Jedną z inicjatyw jest konferencja z okazji XIII Narodowego Dnia Życia pt.

„Kochając życie, wspieramy rodzinę”,

która odbędzie się dnia 24 marca 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Celem konferencji jest promocja wychowawczych postaw i dobrych praktyk, wspierających działania na rzecz życia i wartości prorodzinnych.
Całość służy tworzeniu przyjaznego środowiska wychowawczego dla młodzieży województwa podkarpackiego.

Do kogo kierowana jest konferencja?

Do rodziców; nauczycieli, katechetów i wychowawców, uczniów i studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży, wychowania i rodziny; dodatkowo pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonujących w województwie podkarpackim oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Konferencja wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97
fax  +48 17 85 346 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędnościowa
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

Daniel Panek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.