Wydrukuj tę stronę
12 kwietnia 2019

Konferencja nt. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

     

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu
i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu zapraszają dyrektorów i osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach na konferencję nt.:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

 

Konferencja realizowana jest w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół miasta Mielec i powiatu mieleckiego.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3

Termin realizacji: 24 kwietnia 2019 r. (środa) w godz. 10:00-12:00

Program:

  1. Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we wspomaganiu szkół i rodziców w rozumieniu zapisów w opinii i orzeczeniach (ujęcie praktyczne) – dr Wacław Nelec, dyrektor PPP w Mielcu, mgr Beata Mizera, psycholog PPP w Mielcu
  2. Przykłady praktycznych rozwiązań w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej–mgr Dorota Rabczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego udziału najpóźniej do dnia 23.04.2019 r.,  tel. 15 8224015, w.24 i 26.

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły prosimy o oddelegowanie wicedyrektora lub innego pracownika szkoły.

 

Serdecznie zapraszam

Opiekun Zespołu

dr Barbara Wolny,

nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu

Ostatnio zmieniany 12 kwietnia 2019