Wydrukuj tę stronę
05 lutego 2019

Konferencja dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych „Monitorowanie realizacji podstawy programowej i jej rzeczywiste znaczenie dla praktyki nauczyciela przedszkola i klas I -III."

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych
oraz Nauczyciele przedszkoli i klas I - III

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu serdecznie zaprasza do udziału w  konferencjach, których celem jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniającego z jednej strony złożone (głównie administracyjne i organizacyjne) realia praktyki przedszkolno-szkolnej a z drugiej strony troskę i dbałość o wartościowy rozwój każdego dziecka.
Głównym prelegentem podczas obydwu konferencji będzie Pani  Dorota Dziamska - ekspert MEN – autorka i koordynatorka grupy ekspertów – autorów najnowszej podstawy programowej do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (Rozporządzenie MEN, 14.02.2017 r.)

  • 27.02.2019 r. tj. środa, godz. 10.00 – 13.00
    KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
    „Monitorowanie realizacji podstawy programowej i jej rzeczywiste znaczenie dla praktyki nauczyciela przedszkola i klas I -III."
  • 27.02.2019 r. tj. środa, godz. 15.30 – 18.30
    KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
    „Funkcje podstawy programowej i jej rzeczywiste znaczenie dla praktyki nauczyciela przedszkola i klas I -III."

Miejsce: PCEN Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a

Odpłatność: 50 zł za udział w obydwu konferencjach. W ramach tej odpłatności, w konferencji o godz. 10.00 może wziąć udział dyrektor (lub wicedyrektor), a w konferencji o godz.  15.30 jeden nauczyciel przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej.
Faktury będą do odbioru w dniu konferencji. WAŻNE: Dyrektor w formularzu elektronicznym (w okienku UWAGI) podaje dane do faktury oraz imię i nazwisko delegowanego nauczyciela.

Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa,  proszę wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się na stronie KLIKNIJ BY ZGŁOSIĆ SIĘ

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia -  rekrutacja trwa do 15.02.2019 lub do wyczerpania miejsc. 

Szczegółowych informacji udziela konsultant: Elżbieta Komarnicka tel. 600286628 lub dział organizacji szkoleń: tel. 16 6702502 w. 37

Ostatnio zmieniany 05 lutego 2019