Wydrukuj tę stronę
15 maja 2018

Wyniki II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”

Wyniki

II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”

pod hasłem Sapere aude! Miej odwagę posługiwać się własnym rozumem!

dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

zorganizowanego przez

konkurs europedirect         konkurs pcen     konkurs gminnyzespol

 

PIE Europe Direct – Rzeszów przy WSiIZ w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Kuryłówce

przy współpracy

Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

konkurs instytuthistorii

Zał. 1. Wyniki Konkursu... dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych

Zał. 2. Wyniki Konkursu... dla uczniów klas gimnazjalnych

Komisja Konkursowa:  

przewodniczący:    dr  Janusz Ustrzycki – PCEN Rzeszów

członkowie:            mgr Małgorzata Leja – GZOS w Kuryłówce

                               mgr Ewa Nowak-Koprowicz  – PIE Europe Direct - Rzeszów

 

Ostatnio zmieniany 15 maja 2018