Wydrukuj tę stronę
06 lutego 2019

Program Nauki Zachowania

Informujemy, że w roku 2019 realizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli wynikające z zalecenia MEN dot. wdrażania rekomendowanych w systemie Rekomendacji programów profilaktycznych. Oferowane w projekcie szkolenie dotyczy możliwości sfinansowania wdrożenia programu Nauki Zachowania.
Szkolenia dostępne są w ramach realizacji zadania publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programów profilaktycznych finansowanego w całości w ramach dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków NPZ na lata 2016-2020.
Warunkiem udziału nauczycieli z danej placówki jest zgłoszenie sie do projektu do 10 marca i udział przedstawiciela szkoły w szkoleniu. Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych projektem odbędą się 25 marca równolegle w Warszawie i w KAtowicach.

Szczegóły dotyczące Programu oraz zgłoszenia do Projektu dostępne są na stronie:
http://www.programnaukizachowania.pl/

 

Ostatnio zmieniany 07 lutego 2019