logo epuap1
logo bip
logo fb

Aktualności PCEN

23 czerwca 2017

Informacje pokonferencyjne, materiały prezentacyjne – Akademia TIK 2017

Reforma polskiej oświaty spowodowała potrzebę przybliżenia nauczycielom informatyki zagadnień związanych z nową podstawą programową tego przedmiotu. Z tej okazji 15 maja 2017 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zorganizowano konferencję w ramach XII edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej PCEN w Rzeszowie pod tytułem „Nowa podstawa programowa z informatyki w świetle reformy oświaty”.

Jej współorganizatorami byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Photon Entertainment Białystok.

Konferencję otworzył Tomasz Wilusz - p.o. Dyrektor PCEN w Rzeszowie, serdecznie witając Gości i Uczestników; całość prowadził Piotr Ożarski - koordynator Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej PCEN w Rzeszowie.

Poniżej zamieszczamy informacje o Prelegentach i prezentowane przez nich materiały tematyczne oraz zdjęcia.

Z NowakowskiZdzisław Nowakowski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor oświaty. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor podręczników szkolnych z informatyki. Współpracuje z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e- Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wdrażając do praktyki szkolnej e-kształcenie.

Temat: Programować można w każdym wieku – fundamenty edukacji informatycznej według nowej podstawy programowej

Autor w jasny sposób określił mocno podkreślił, że PROGRAMOWANIE to przede wszystkim rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Jawi się jako jedna z najważniejszych kompetencji kluczowych XXI wieku. Stąd znaczenie dobrego przygotowania nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, będą oni, w myśl nowej podstawy programowej, od 1 września 2017 r. uczyć przedmiotu informatyka, a w jego ramach podstaw programowania.
Prelegent pokazał różnice między starą, a nową podstawą, precyzyjnie uzasadniając sens wprowadzanych zmian. Podkreślił, że na najniższym poziomie edukacyjnym nie ma mowy o algorytmice, językach programowania, gdyż dzieci mają poprzez twórczą zabawę stopniowo rozwijać wyobraźnię, umiejętności logicznego, kreatywnego myślenia (np. przez gry na planszy, zabawy własnymi wytworami lub z robotami).
W klasach wyższych ma pojawić się pojęcie problemu, definiowanie modeli, odkrycie rozwiązania, potem jego zaprogramowanie i w końcu testowanie. Zaprogramowanie rozwiązania nie musi wiązać się z napisaniem programu w języku programowania, może być realizowane z wykorzystaniem bardzo różnorodnych aplikacji użytkowych, niekoniecznie cyfrowych. Przede wszystkim ma to być DOSTRZEGANIE PROBLEMU, który należy rozwiązać środkami i metodami dostosowanymi do wieku ucznia.
Zdzisław Nowakowski, jako wytrawny praktyk i dydaktyk, podzielił się z uczestnikami swoim najnowszym doświadczeniem pracy z nauczycielami klas I-III metodologią nauki programowania. Przedstawił znaczenie zasady spiralności nauczania informatyki na poszczególnych etapach edukacyjnych, a na koniec pokazał przykłady zadań z zastosowaniem Scottie Go oraz działanie robota Edison, zaprogramowanego w programach Scratch oraz Python.
Najważniejszy wniosek końcowy Prelegenta można sformułować następująco: „O powodzeniu nauki programowania w szkole w największym stopniu zadecyduje nauczyciel. Musi on zatem dostać odpowiednie wsparcie”.

Prezentacja PDF >>>

K ChechałaczKrzysztof Chechłacz – nauczyciel konsultant Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Absolwent kierunku informatyka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Współautor programów i wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN oraz OEiIZK wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego.

Temat: Od programowania wizualnego do tekstowego

Autor, jak przystało na informatyka, z pasją opowiedział uczestnikom konferencji, od czego zacząć programowanie, opisał dwa podejścia do programowania: wizualne i tekstowe, by przejść do praktycznego przykładu algorytmu Euklidesa, zapisanego w Scratch i środowisku Google Blockly.
Do szkół zaczyna wchodzić coraz bardziej popularny program Python, więc Prelegent pokazała krok po kroku konkretny przykład zastosowania tego języka w porównaniu do znanego od lat zapisu kodu w JavaScript. Porównanie programowania wizualnego z programowaniem tekstowym doprowadziło do ważnego wniosku: „kod źródłowy programu w poszczególnych językach jest podobny, najważniejszy jest algorytm rozwiązania problemu”.

Prezentacja PDF >>>

M BorowieckiMaciej Borowiecki – absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli, organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Temat: Od szczegółu do ogółu, refleksje o nauczaniu informatyki według nowej podstawy programowej

Autor na wstępie interaktywnej prezentacji przypomniał uczestnikom konferencji, czym jest informatyka jako dyscyplina nauk ścisłych oraz początkowo dział matematyki, zajmujący się przetwarzaniem informacji. Odniósł się też do pojęcia algorytmiki i definicji programowania, rozumianego jako tworzenie kodu źródłowego programów komputerowych – najpopularniejszej dyscypliny informatyki.
Wykładowca przypomniał, jakie są podstawowe zadnia szkoły związane z informatyką i kiedy zacząć naukę programowania według znawców tematu, np. Seymoura Paperta, autora książki „Burze mózgów. Dzieci i komputery”. Przedstawił również sposoby, jak to robić na lekcji z komputerem i bez niego. Będąc przez lata propagatorem programowania za pomocą Logo i Logomocji, przypomniał o historii i zabawie z geometrią żółwia, by pokazać podobieństwo do Scratcha na przykładzie zadania matematycznego „Od wielokąta do obliczeń”. W ten sposób uczestnicy nie tylko mogli prześledzić tok autorskiego rozumowania, lecz także wynikające zeń wnioski:

 • uczenie się przez eksperymentowanie,
 • ukazywanie powiązań matematyki z informatyką,
 • samodzielne odkrywanie wiedzy,
 • wyróżnienie podstawowych kroków algorytmicznego rozwiązania problemu,
 • zapisanie rozwiązania w wizualnym języku programowania z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych.

Na uwagę zasługuje następna część spotkania. Prelegent przedstawił bowiem liczne i coraz bardziej zaawansowane ćwiczenia oraz przykłady grafiki jedno- i dwubitowej prowadzące do programowania oraz strategii gier matematycznych, a nawet grę z labiryntem.
Autor w tym fragmencie swojej prezentacji zwrócił uwagę na znaczenie stosowania podstawowych algorytmów na liczbach naturalnych, operacji na liczbach binarnych, wagę podziału problemu na podproblemy, a także pracę metodą projektów i zespołową oraz zapisywanie rozwiązania w wizualnym lub tekstowym języku programowania.
Na koniec podzielił się podpowiedziami dla nauczycieli w postaci pomocnych w nauczania programowania stron internetowych (typu www.madewithcode.com), zastosowań Arduino, BeCreo.eu – modułowego zestawu do nauki programowania.
W podsumowaniu Autor wskazał najważniejsze zasady:

 • Spiralność kształcenia.
 • Zmianę metodyki nauczania nie tylko przedmiotów informatycznych.
 • Programowanie dla wszystkich.
 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Programowanie z wykorzystaniem komputera.
 • Posługiwanie się urządzeniami cyfrowymi.
 • Komunikację i współpracę w grupie.
 • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.

Prezentacja PDF >>>

Z OlechnoZuzanna Olechno – absolwentka Uniwersytetu Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, pasjonatka nowych technologii, autorka scenariuszy wykorzystujących roboty w edukacji. Na co dzień manager działu kreatywnego w startupie Photon.

Temat: Magia programowania z Photonem

Z satysfakcją chcemy odnotować fakt, że organizatorom udało się zaprosić na konferencję przedstawicielkę firmy Entertainment z Białegostoku.
Przypomnijmy, że twórcy łazika marsjańskiego, studenci Politechniki Białostockiej, podjęli się nowego wyzwania i zbudowali kolejny całkowicie polski produkt w postaci robota o nazwie Photon. Informacja o nim głosi, że jest pierwszym na świecie, interaktywnym robotem, który rozwija się razem z dzieckiem.
Zuzanna Olechno, przedstawiając bogato ilustrowany materiał, opowiedziała o początkach pracy, tworzeniu kolejnych wersji oraz o gotowym produkcie. Pokazała w działaniu przywiezionego interaktywnego robota, który jest już w sprzedaży i popularyzowany przy wsparciu wydawnictwa MAC Edukacja.
Prelegentka opisała szczególną cechę tego wynalazku, którą jest jego unikatowość:

 1. 3 silniki programowania (wiek 3-6, 5-7, 7-12), specjalna aplikacja dla edukacji wraz ze specjalnie opracowanymi scenariuszami,
 2. aplikacja w języku polskim,
 3. nie wymaga nauczyciela programisty / informatyka – robot jest mentorem, który posługuje się m.in. instrukcjami obrazkowymi,
 4. wspiera rozwój logicznego myślenia poprzez specjalne projektowane wyzwania i doświadczenia.

Robot powstał przy współpracy konstruktorów i 350 dzieci, 200 rodziców oraz 40 nauczycieli, a także eksportów od psychologii i grywalizacji. robot photonPrelegentka z pomocą zdjęć i filmów zwróciła także uwagę na inne cechy Photona:

 • możliwość planowania i wykorzystywania robotów w zajęciach szkolnych,
 • wykorzystania do pracy w grupach i zarządzania zespołem,
 • możliwość wykorzystania w wielu przedmiotach szkolnych (np. do wyznaczania kierunków świata, dodawania i odejmowania, geometrii, nauki o sylabach, głoskach, zbiorach, układzie słonecznym, szyfrowaniu itp.),
 • wykorzystanie storytellingu, czyli używania opowieści do budowania więzi, nie tylko między ludźmi, ale także do tworzenia emocjonalnych więzi z marką, produktem, usługą, ideą.

We wnętrzu Photona znajduje się czujnik odległości i natężenia światła, mikrofon, enkodery mierzące dystans i kąt skręcania, czujnik kontrastu podłoża umożliwiający jeżdżenie wzdłuż narysowanych linii, czujnik dotyku oraz głośnik. Robot wyposażony jest też w podświetlane oczy i czułki LED, za ruch odpowiadają dwa silniki DC, za łączność technologia bluetooth, akumulator o pojemności 300 mAh pozwala na 6 godzin pracy.
Robot wykorzystuje język blokowy Phock oparty o Scratch i Google Blockly. W zasadzie chodzi o to, aby uczyć logiki myślenia (programowania), a niekoniecznie konkretnego języka.

Prezentacja PDF >>>

J WierzbickiJanusz Wierzbicki – 20 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania a także materiałów dydaktycznych i metodycznych – między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP. Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach.
Od lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych. W latach do 2009 – 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Do 2013 r. był również zastępcą Redaktora Naczelnego „EduFakty - Uczę Nowocześnie”.
Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Za działalność na rzecz edukacji informatycznej został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Temat: Tablet w edukacji – narzędzie, czy tylko zabawka?

Janusz S. Wierzbicki to znany i lubiany prelegent, który potrafi porwać publiczność aktorską osobowością i profesjonalnymi interaktywnymi wykładami. Należy do ludzi stale śledzących rozwój nowoczesnych technologii, które stara się wykorzystywać na różne sposoby w edukacji, często zaskakując kreatywnością, dynamiką i odwagą prezentowania. Na przestrzeni 12 lat działalności Akademii TIK wielokrotnie gościł w niej – i tym razem nie było inaczej. Jak zwykle po zakończeniu pozostał pewien cenny niedosyt i szereg przemyśleń do wykorzystania we własnej pracy pedagogicznej.
Podczas wykładu zademonstrował, w jaki sposób można się przygotować do wystąpienia publicznego, korzystając z tabletu. Omówił czynności od odebrania zaproszenia, przez zebranie listy „rzeczy do zrobienia” oraz zbioru potrzebnych materiałów, zaplanowania prezentacji i jej przedstawienie przed publicznością.
Wykorzystał w tym celu różne programy – między innymi: Notatki, Mail, Kalendarz, Mapy, Keynote oraz przykładowe aplikacje edukacyjne i użytkowe. W ten sposób podjęta została bardzo ciekawa próba odpowiedzi na tytułowe pytanie – czy tablet można dzisiaj potraktować jako narzędzie do pracy i nauki, czy tylko jako zabawkę?

Dyskusja panelowa z udziałem Prelegentów i Uczestników dotyczyła tematu Programowanie – co się za tym kryje?

Podczas jej trwania mówiło się wiele o uczniach zdolnych, którym nie wystarcza zwykła lekcja informatyki, więc szukają mentorów na zewnątrz szkoły. Zastanawiano się nad rolą dobrego przygotowania na uczelniach studentów, późniejszych nauczycieli, do prowadzenia twórczych zajęć z informatyki. Dzielono się refleksją nad kierunkami postępu technologicznego we współczesnym świecie i potrzebie przystosowywania do tych zmian kierunków edukacyjnych.
Towarzyszyła temu zarówno troska o nauczycieli, rodziców i uczniów, jak też o zdrowy rozsądek, który podpowiada, by nie porzucać starych, sprawdzonych metod nauczania.
Mówiono o znaczeniu osobowości dobrego nauczyciela – przewodnika w informacyjnym gąszczu i wzorze do naśladowania w zakresie nie tylko swojego przedmiotu.

Opracował: Piotr Ożarski
Zdjęcia: Andrzej Iskrzycki, Piotr Rozkosz, Piotr Ożarski

Zdjęcia z konferencji

Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2018

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dane kontaktowe

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów

tel. +48 17 85 340 97
fax  +48 17 85 346 82

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędnościowa
Bank Polski Spółka Akcyjna:
11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

Inspektor Ochrony Danych

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mapa dojazdu

© 2015 PCEN. All Rights Reserved.