Wydrukuj tę stronę
16 czerwca 2021

Program „Nie zagubić talentu”

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zachęca do składania wniosków o stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.

Celem Programu jest:

  • zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży,
  • wspierania uczniów województwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań,
  • promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej,
  • doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

Program „Nie zagubić talentu: skierowany jest do uczniów, którzy ukończyli co najmniej klasę szóstą szkoły podstawowej.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja-i-nauka/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

 

Ostatnio zmieniany 16 czerwca 2021