Wydrukuj tę stronę
26 marca 2019

Funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w rodzinie, szkole, środowisku

Zapraszamy państwa dyrektorów, nauczycieli i pedagogów  wszystkich typów szkół i przedszkoli na sympozjum naukowe, które odbędzie się 1 kwietnia 2019 r.  (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4. W programie sympozjum planowane są wykłady z następujących  tematów:

  1. „Rola rodziny, szkoły, przyjaciół w oswajaniu autyzmu”- dr hab. prof. UP Danuta Wolska,
  2. „Mądre wychowanie dziecka z autyzmem” – dr Andrzej Wolski,
  3. „Autyzm oczami rodziców-jak sobie radzić z chorobą” – Anna i Przemysław Pilut,
  4. „Wsparcie dla osób z autyzmem w kontekście pomocy społecznej na terenie Gminy Dukla” – Małgorzata Bielec dyrektor MOPS w Dukli,
  5. „Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w placówce oświatowej – rola dyrektora, nauczycieli i poradni Psychologiczno-Pedagogicznych” – Andrzej Dziugan wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Krośnie.

Organizatorami sympozjum są Szkoła Podstawowa w Dukli oraz PCEN oddział w Krośnie.

 

Wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Krośnie

Andrzej Dziugan