Oferta szkoleniowa

 • Formy Rzeszów
 • Formy Krosno
 • Formy Przemyśl
 • Formy Tarnobrzeg
Wykorzystanie internetowego generatora ankiet – WEBANKIETA warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-15 14:00:00
Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-19 15:00:00
Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia; wybór metod pracy z uczniem trudnym; monitorowanie efektów pracy ucznia warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-23 15:00:00
Bajka przez cały rok warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Wielkanoc – propozycja dekoracji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-02 15:00:00
Od podstawy programowej do programu nauczania z matematyki (dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Autorytet nauczyciela w nauczaniu i wychowaniu w szkole warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-17 15:00:00
Autorytet w procesie edukacji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Trudne sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-25 14:00:00
Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia się i zapamiętywania. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Projekt edukacyjny w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 14:30:00
Jak nie niszczyć motywacji uczniów - strategie efektywnego uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 15:00:00
Pierwsza pomoc- działania ratujące życie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-11 14:00:00
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-08 15:00:00
Metoda „Mapy myśli” ma katechezie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-02 14:00:00
Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:00:00
Komunikacja interpersonalna- rozmowa z rodzicem trudnym, roszczeniowym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Każde dziecko jest zdolne warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 15:00:00
Czas wolny od nudy -neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Rodzice i szkoła jako partnerzy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Zanim zaczniesz uczyć – poznaj siebie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-18 14:00:00
Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na lekcjach wychowania fizycznego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-09 15:00:00
Metoda problemowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-11 14:00:00
Promocja i pozytywny wizerunek szkoły/placówki oświatowej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-11 14:00:00
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Zawodowiec, artysta, polityk, sportowiec, świadek historii i inni goście w szkole. Kogo zaprosić? Jak przygotować i poprowadzić spotkanie? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-29 14:00:00
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Budowanie relacji z rodzicami, przekazywanie ważnych informacji. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 14:00:00
Multimedia na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 15:00:00
Jak w pełni wykorzystać tablicę interaktywną na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-02-10 13:00:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna- mowa ciała warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Komputer jako narzędzie do nauki warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-02-11 13:00:00

Aktualności - Tarnobrzeg

Konferencja „Skuteczna profilaktyka problemów młodz

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Rodzice, Pedagodzy,

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

wszystkich typów szkół województwa podkarpackiego!

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu we współpracy z Fundacją Homo Homini im. K. de Foucauld zaprasza na konferencję  „Skuteczna profilaktyka problemów młodzieży”, która odbędzie  się w dniu 2 lutego 2016 r.(wtorek) w godz. 11.00-14.00


Miejsce konferencji: PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

 

Celem Konferencji jest poszerzanie wiedzy o zagrożeniach dzieci i młodzieży, sposobach ich przeciwdziałania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych, a także poszerzanie wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, od których zależy bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

 

W PROGRAMIE KONFERENCJI:

 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży i co z nich wynika? – na podst. badań  Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
 • Zarządzanie profilaktyką, czyli jak skutecznie wspierać wychowanie
 • Planowanie i realizacja skutecznej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży – czyli praktyczna realizacja Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Co pomoże w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie -  propozycje  wydawnicze?  

Prowadzący -  Mirosław Strumiński - Wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, realizator programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, przedstawiciel wydawnictwa "Rubikon".

 

 

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i prosimy o przekazanie zaproszenia Państwa Pedagogom, Nauczycielom wychowania do życia w rodzinie, przedstawicielom Rad Rodziców.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 27.01.2016 r. telefonicznie 15/8224015 wew.24 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Będzie możliwość zakupu książek i materiałów dydaktycznych do nauczania WdŻwR.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

Aleksander Wroński
Wicedyrektor PCEN
ds. Oddziału w Tarnobrzegu

Dodatkowa oferta bezpłatnych warsztatów dla nauczyc

 1. Praktyczne przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel na lekcji matematyki i fizyki. ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli matematyki i fizyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
 • Termin: 29 stycznia 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Tworzenie dokumentów szkolnych w edytorze tekstowym Word. ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół)
 • Termin: 3 luty 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Jak w pełni wykorzystać tablicę interaktywną na lekcji. ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół)
 • Termin: 10 luty 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Komputer jako narzędzie do nauki. ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów szkół)
 • Termin: 11 luty 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Grafika w edukacji wczesnoszkolnej ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli )
 • Termin: 2 marca 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Prezentacja multimedialna w pracy katechety ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli religii )
 • Termin: 10 marca 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Nowoczesne technologie na lekcji ( Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli )
 • Termin: 17 marca 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik
 1. Jak napisać autorski program nauczania (Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli )
 • Termin: 18 marca 2016 r. godz. 13:00 ( 5 godz.)
 • Miejsce: PCEN O/Tarnobrzeg
 • Prowadzący: Robert Jóźwik

Erasmus+. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rzeszów, 14.01.201

Rzeszów, dn. 22. 12. 2015 r.

Szanowni Państwo

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zaprasza na

Regionalne spotkanie informacyjne nt. Programu ERASMUS+ sektory:
Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież w województwie podkarpackim
.

 

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (tj. czwartek) w godz. 9.30-14.30 w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4 (aula audytoryjna).

Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, pracodawców, przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracowników systemu doskonalenia, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów szkolnych, pracowników instytucji kultury, animatorów kultury i edukatorów.

 

Celem spotkania jest:

 • poszerzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania realizacji projektów w programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Młodzież wśród uprawnionych podmiotów w województwie podkarpackim,
 • prezentacja oferty programu e-Twinning, Europass, Youthpass, Eurodesk,
 • promowanie jakościowego podejścia w planowaniu projektów
 • oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Link do formularza rejestracyjnego znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1JUrt02vpoHFfZWcEgsv9jS56Azl2HEGGHwhE3zG6SeM/viewform?usp=send_form 

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania ilości miejsc, najpóźniej do dnia 11.01.2016 r. godz. 24.00.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Komarnicka - Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
tel. 519 848 787,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Andrzej Wyczawski
p.o Dyrektor PCEN

Konferencja dla n-li matematyki - "Prace projektowe

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i nauczyciele matematyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa podkarpackiego.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki na konferencję przedmiotowo-metodyczną z matematyki nt.

"Prace projektowe, kombinatoryka i dowody geometryczne"

organizowaną w dniu 8 stycznia 2016 roku, godz. 13.00-16.00

Miejsce konferencji: PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

Tematyka: prace projektowe, kombinatoryka, dowody geometryczne.

Prowadzący: profesor Wojciech Guzicki z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,
autor podręcznika „Rozszerzony program matematyki w gimnazjum. Poradnik nauczyciela matematyki”.

 

Program konferencji:

13.00 - 13.50 - Prace projektowe

13.50 - 14.00 - przerwa

14.00 - 14.50 - Kombinatoryka

14.50 - 15.00 - przerwa

15.00 - 16.00 - Dowody geometryczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia 05.01.2016 r. telefonicznie 15/8224015 wew. 24 lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga: Ograniczona liczba miejsc.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Aleksander Wroński
Wicedyrektor PCEN
ds. Oddziału w Tarnobrzegu

Zmiana terminu konferencji metodycznej Informatyka

Zmiana terminu konferencji metodycznej Informatyka z 8 grudnia br. na 21.01.2016 r.  godz. 14.00

Konferencja "Wybrane aspekty zagrożeń w cyberprzest

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Pedagodzy szkolni.

Zainteresowani rodzice uczniów.

Serdecznie zapraszamy na konferencję nt.

”Wybrane aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni”.
organizowaną w dniu

24 listopada br., godz. 12.00-14.30


Miejsce konferencji:
PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

Tematyka: neuroplastyczność mózgu a pokolenie Google`a, cyberprzestrzeń a zagrożenia w sieci, wybrane formy naruszeń prawa własności intelektualnej w Internecie, rola nauczyciela i dyrektora w Internecie.

Prowadzący:

dr Dariusz Żak (posiadający praktyczne doświadczenie z zakresu zwalczania przestępczości Internetowej),

dr hab. Anna Szylar

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia 20.11.2015 r. telefonicznie 15/8224015 wew. 24 lub emailem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: Ograniczona liczba miejsc.

Serdecznie zapraszamy

Aktualizacja terminów warsztatów ERASMUS+

Szanowni Państwo,

  

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie informuje, że w związku z organizacją przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ szkolenia dla Konsultantów regionalnych w dniach 17-19.11.2015 r. w Warszawie, zachodzi konieczność zmiany terminów warsztatów nt. „Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna – wypełnianie wniosku eForm”.

Pozwoli to przekazać uczestnikom warsztatów najbardziej aktualną wiedzę na temat wdrażanych zmian w Programie Erasmus+ Edukacja Szkolna.

TEMAT WARSZTATÓW: „Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna – wypełnianie wniosku eForm”.

CZAS TRWANIA: 4 godz. dyd.

PROWADZĄCY: Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

NOWE TERMINY:

Krosno - 25.11.2015 r. godz. 15.00-18.15

Tarnobrzeg - 26.11.2015 r. godz. 15.00-18.15

Przemyśl - 02.12.2015 r. godz. 15.00-18.15

Rzeszów - 03.12.2015 r. godz. 15.00-18.15

NOWA REKRUTACJA:

Rekrutacja obecnie odbywa się tylko poprzez formularz elektroniczny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby prosimy o wybranie dogodnego terminu warsztatów oraz wypełnienie i wysłanie właściwego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO. 

Osoby, które wcześniej złożyły lub przesłały do PCEN-u KARTY ZGŁOSZENIA proszone są o ponowne wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Za utrudnienia przepraszamy. Zapewniamy, że Państwa zgłoszenia będą kwalifikowane w pierwszej kolejności.

ODPŁATNOŚĆ:

Koszt warsztatów wynosi:

28 zł/os. – jeśli uczestnik będzie posiadać własny wydruk najnowszego wniosku eForm w wersji papierowej (30 stron do ściągnięcia ze strony http://erasmusplus.org.pl/eforms/)

34 zł/os. – uczestnik otrzyma wydrukowany formularz wniosku podczas zajęć.

Odpłatność – pobierana będzie w dniu rozpoczęcia warsztatów, proszę przygotować dane do wystawienia faktury.

FORMULARZE REJESTRACYJNE:

Krosno - 25.11.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, ul. Grodzka 45 b

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Tarnobrzeg - 26.11.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przemyśl - 02.12.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rzeszów - 03.12.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Osoby zakwalifikowane na warsztaty otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Komarnicka - Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna
tel. +48 519 848 787, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">

Terminy następnych grup warsztatowych zostaną zaplanowane w miesiącu styczniu 2016 r.

KONFERENCJA " Jak wspierać dziecko młodsze w uczeni

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych,

Zainteresowani nauczyciele.


Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. Jak wspierać dziecko młodsze w uczeniu się matematyki? "
organizowaną w dniu
5 listopada br. o godz. 12.00-14.30


Miejsce konferencji:
PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

Tematyka: działania na rzecz wspierania i rozwoju dziecka młodszego, rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych, planowanie pracy w świetle podstawy programowej, planowanie pracy nauczyciela – czego nie ma w podstawie programowej, a jest w życiu?

Prowadzące: Bożena Śliwiak, Anna Szylar

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do dnia 2.11.2015 r. telefonicznie 15/8224015 wew. 24 lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
" class="moz-txt-link-abbreviated">

Uwaga: Ograniczona liczba miejsc.


Serdecznie zapraszamy.

"Przyjaciele Zippiego" zapisy do udziału w programi

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

p zippiego

Karty zgłoszenia proszę przesłać na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail do dnia 31października 2015 r.

Serdecznie zapraszamy!

Załącznik:

Karta zgłoszenia

Konferencje przedmiotowo-metodyczne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w województwie podkarpackim

Dyrekcja Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza wszystkich nauczycieli do udziału w jesiennym cyklu KONFERENCJI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNYCH organizowanych w Oddziale w Tarnobrzegu.

Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli poszczególnych przedmiotów w efektywnym i skutecznym wdrażaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na każdym etapie edukacyjnym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udzielają koordynatorzy poszczególnych konferencji.

L.p. Przedmiot/Zajęcia edukacyjne Adresat Termin Godz. Miejsce Konferencji Koordynator
 

Szachy w szkole

Instruktorzy szachowi i zainteresowani 5 listopada 2015 r. 14:00 PCEN O/Tarnobrzeg Jan Benesz
  Informatyka Nauczyciele informatyki – III etap edukacyjny 21 stycznia 2016 r. 14:00 PCEN O/Tarnobrzeg

Jacek Kulasa

  Informatyka Nauczyciele informatyki – IV etap edukacyjny 21 stycznia 2016 r. 14:00 PCEN O/Tarnobrzeg Robert Jóźwik
  Zajęcia z wychowawcą Wychowawcy klas 26 października 2015 r. 14:00 PCEN O/Tarnobrzeg Ewa Urbańska
  Język polski Nauczyciele języka polskiego – III i IV etap edukacyjny 12 stycznia 2016 r. 14:00 PCEN O/Tarnobrzeg Stanisław Kusiak
  Wychowanie i profilaktyka Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas 25 listopad 2015 r. 12:00 PCEN O/Tarnobrzeg Anna Szylar
  Matematyka Nauczyciele matematyki 19 stycznia 2016 r. 14:00 PCEN O/Tarnobrzeg Elżbieta Konieczko

Tu jesteś:   Strona głównaTarnobrzeg

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b