Oferta szkoleniowa

 • Formy Rzeszów
 • Formy Krosno
 • Formy Przemyśl
 • Formy Tarnobrzeg
Wykorzystanie internetowego generatora ankiet – WEBANKIETA warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-15 14:00:00
Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-19 15:00:00
Diagnoza potrzeb i możliwości ucznia; wybór metod pracy z uczniem trudnym; monitorowanie efektów pracy ucznia warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-23 15:00:00
Bajka przez cały rok warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Wielkanoc – propozycja dekoracji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-02 15:00:00
Od podstawy programowej do programu nauczania z matematyki (dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych) warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Autorytet nauczyciela w nauczaniu i wychowaniu w szkole warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-17 15:00:00
Autorytet w procesie edukacji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-24 15:00:00
Trudne sprawy, trudne dzieci, trudni rodzice warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-02-25 14:00:00
Jak uczyć dzieci uczenia się? Techniki uczenia się i zapamiętywania. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Projekt edukacyjny w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 14:30:00
Jak nie niszczyć motywacji uczniów - strategie efektywnego uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-10 15:00:00
Pierwsza pomoc- działania ratujące życie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-11 14:00:00
Metoda „Mapy myśli” ma katechezie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-02 14:00:00
Przeszkody w nawiązywaniu współpracy z rodzicami warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:00:00
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-03-04 14:30:00
Komunikacja interpersonalna- rozmowa z rodzicem trudnym, roszczeniowym warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Każde dziecko jest zdolne warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 15:00:00
Czas wolny od nudy -neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Rodzice i szkoła jako partnerzy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-16 14:00:00
Zanim zaczniesz uczyć – poznaj siebie warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-18 14:00:00
Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na lekcjach wychowania fizycznego warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-09 15:00:00
Metoda problemowa w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-11 14:00:00
Promocja i pozytywny wizerunek szkoły/placówki oświatowej warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-11 14:00:00
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Zawodowiec, artysta, polityk, sportowiec, świadek historii i inni goście w szkole. Kogo zaprosić? Jak przygotować i poprowadzić spotkanie? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-29 14:00:00
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-03 14:00:00
Budowanie relacji z rodzicami, przekazywanie ważnych informacji. warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 14:00:00
Multimedia na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-03-09 15:00:00
Jak w pełni wykorzystać tablicę interaktywną na lekcji warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-02-10 13:00:00
Komunikacja werbalna i niewerbalna- mowa ciała warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-02-10 14:00:00
Komputer jako narzędzie do nauki warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-02-11 13:00:00

Aktualności - Krosno

Brak wolnych miejsc na spotkanie sieci w dniu 10.02

Informujemy, że na spotkanie w dniu 10.02, inicjujące powstanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej "Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej" brak wolnych miejsc.

 

Nauczyciel konsultant Bożena Śliwiak
tel.  13-432-00-57 w. 32

Erasmus+. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rzeszów, 14.01.201

Rzeszów, dn. 22. 12. 2015 r.

Szanowni Państwo

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie serdecznie zaprasza na

Regionalne spotkanie informacyjne nt. Programu ERASMUS+ sektory:
Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież w województwie podkarpackim
.

 

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2016 r. (tj. czwartek) w godz. 9.30-14.30 w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4 (aula audytoryjna).

Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, pracodawców, przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracowników systemu doskonalenia, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów szkolnych, pracowników instytucji kultury, animatorów kultury i edukatorów.

 

Celem spotkania jest:

 • poszerzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania realizacji projektów w programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Młodzież wśród uprawnionych podmiotów w województwie podkarpackim,
 • prezentacja oferty programu e-Twinning, Europass, Youthpass, Eurodesk,
 • promowanie jakościowego podejścia w planowaniu projektów
 • oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Link do formularza rejestracyjnego znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1JUrt02vpoHFfZWcEgsv9jS56Azl2HEGGHwhE3zG6SeM/viewform?usp=send_form 

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania ilości miejsc, najpóźniej do dnia 11.01.2016 r. godz. 24.00.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Komarnicka - Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja szkolna,
tel. 519 848 787,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem

Andrzej Wyczawski
p.o Dyrektor PCEN

Zmiana terminu warsztatów "Wybrane techniki coachin

UWAGA, ZMIANA TERMINU

Warsztaty „Wybrane techniki coachingowe w pracy nauczyciela zaplanowane na 3 grudnia 2015 r., godz. 14.00 odbędą  14 grudnia 2015 r., godz. 14.00.

Miejsce realizacji: PCEN Oddział Krosno.

Za zmianę terminu przepraszamy

Szczegółowych informacji udziela Pani Urszula Kujawa:

tel. 13 43 200 57 w. 36

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konferencja "Skuteczna profilaktyka problemów młodz

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice, Pedagodzy,
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie
wszystkich typów szkół,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie  we współpracy
z Fundacją Homo Homini im. K. de Foucauld zaprasza na konferencję

"Skuteczna profilaktyka problemów młodzieży",

która odbędzie  się w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) w godz. 13.00-16.00
w PCEN Oddz. w Krośnie, ul. Grodzka 45 b.

Celem Konferencji jest poszerzanie wiedzy o zagrożeniach dzieci i młodzieży, sposobach przeciwdziałania im oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych, a także wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, od których zależy bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

W PROGRAMIE KONFERENCJI:

 • Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży i co z nich wynika? – na podst. badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
 • Zarządzanie profilaktyką, czyli jak skutecznie wspierać wychowanie
 • Planowanie i realizacja skutecznej profilaktyki problemów dzieci i młodzieży - czyli praktyczna realizacja Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 • Co pomoże w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie -  propozycje wydawnicze?  

Konferencję poprowadzi Pan Mirosław Strumiński - Wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld, realizator programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, przedstawiciel wydawnictwa "Rubikon".

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i prosimy o przekazanie zaproszenia Państwa Pedagogom, Nauczycielom wychowania do życia w rodzinie, przedstawicielom Rad Rodziców.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji tel. 13 43 200 57, kom. 509673513

Będzie możliwość zakupu książek i materiałów dydaktycznych do nauczania WdŻwR.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji
Wicedyrektor
Stanisław Fundakowski

Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Turek - Fijak, tel. 13 43 200 57

Zmiana terminu warsztatów "Oferta kształcenia szkoł

UWAGA, ZMIANA TERMINU

Warsztaty „Oferta kształcenia szkoły zawodowej” zaplanowane na 2 grudnia 2015 r., godz. 14.00 odbędą się tydzień później, tj. 9 grudnia 2015 r., godz. 14.00. Jest to oferta skierowana do dyrektorów szkół i placówek lub ich przedstawicieli (przewodniczących zespołów zadaniowych ds. przygotowania oferty szkoły zawodowej).

Miejsce realizacji: PCEN Oddział Krosno.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału poprzez stronę internetową PCEN - zwykła KARTA ZGŁOSZENIA (zlecenie jednostkowe) - http://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-krosno.html?view=form

Szczegółowych informacji udziela Pan Leszek Morąg:

tel. 13 43 200 57 w. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym z zakresu z

PCEN O/Krosno zaprasza na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Spotkanie odbędzie się 28 listopada o godzinie 900 w budynku PCEN O/Krosno.

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław Śnieżek:

tel. 13 43 200 57 w. 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie (ul. Grodzka 45b, sala nr 29) rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Zajęcia inauguracyjne dotyczyć będą Ogólnej teorii organizacji i zarządzania. Wykładowca, Pan Stanisław Fundakowski, zapozna również Państwa z organizacją zajęć, w tym przedstawi możliwe formy płatności za kurs. Informacje na temat kursu dostępne są na naszej stronie internetowej –

http://www.pcen.pl/kursy-kwalifikacyjne.html

Osoby, które chcą jeszcze skorzystać z tej oferty prosimy o kontakt z sekretariatem Oddziału w Krośnie – tel. 13 43 200 57

Aktualizacja terminów warsztatów ERASMUS+

Szanowni Państwo,

  

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie informuje, że w związku z organizacją przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ szkolenia dla Konsultantów regionalnych w dniach 17-19.11.2015 r. w Warszawie, zachodzi konieczność zmiany terminów warsztatów nt. „Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna – wypełnianie wniosku eForm”.

Pozwoli to przekazać uczestnikom warsztatów najbardziej aktualną wiedzę na temat wdrażanych zmian w Programie Erasmus+ Edukacja Szkolna.

TEMAT WARSZTATÓW: „Planowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus plus Sektor Edukacja szkolna – wypełnianie wniosku eForm”.

CZAS TRWANIA: 4 godz. dyd.

PROWADZĄCY: Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański

NOWE TERMINY:

Krosno - 25.11.2015 r. godz. 15.00-18.15

Tarnobrzeg - 26.11.2015 r. godz. 15.00-18.15

Przemyśl - 02.12.2015 r. godz. 15.00-18.15

Rzeszów - 03.12.2015 r. godz. 15.00-18.15

NOWA REKRUTACJA:

Rekrutacja obecnie odbywa się tylko poprzez formularz elektroniczny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby prosimy o wybranie dogodnego terminu warsztatów oraz wypełnienie i wysłanie właściwego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO. 

Osoby, które wcześniej złożyły lub przesłały do PCEN-u KARTY ZGŁOSZENIA proszone są o ponowne wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Za utrudnienia przepraszamy. Zapewniamy, że Państwa zgłoszenia będą kwalifikowane w pierwszej kolejności.

ODPŁATNOŚĆ:

Koszt warsztatów wynosi:

28 zł/os. – jeśli uczestnik będzie posiadać własny wydruk najnowszego wniosku eForm w wersji papierowej (30 stron do ściągnięcia ze strony http://erasmusplus.org.pl/eforms/)

34 zł/os. – uczestnik otrzyma wydrukowany formularz wniosku podczas zajęć.

Odpłatność – pobierana będzie w dniu rozpoczęcia warsztatów, proszę przygotować dane do wystawienia faktury.

FORMULARZE REJESTRACYJNE:

Krosno - 25.11.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie, ul. Grodzka 45 b

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Tarnobrzeg - 26.11.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Przemyśl - 02.12.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Rzeszów - 03.12.2015 r. godz. 15.00-18.15 (nabór zamknięty)

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy termin - styczeń, luty (dokładny termin zostanie podany później)

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2

Wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

Osoby zakwalifikowane na warsztaty otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Komarnicka - Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna
tel. +48 519 848 787, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">

Terminy następnych grup warsztatowych zostaną zaplanowane w miesiącu styczniu 2016 r.

Konferencja TIK "Nowoczesne technologie w szkolnict

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - Oddział w Krośnie
oraz
IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o.
zapraszają
 
Dyrektorów i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
na konferencję inaugurującą XI edycję
Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej PCEN w Rzeszowie
 
Nowoczesne technologie w szkolnictwie
 
Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

Termin:  22 października 2015 r., godziny: 10.00 - 16.00

Miejsce: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli - Oddział w Krośnie
             ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno
 
Karta zgłoszeń http://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-krosno.html?view=form lub telefonicznie 13 43 200 57, 13 43 630 62
 
Termin zgłoszeń do 20.10.2014 r.
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
 
kontakt: Roman Klara, PCEN - Oddział w Krośnie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości

Zapraszam nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych na bezpłatne warsztaty

Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej w programie Moje Finanse FMP

27 października br. godz. 15.00 do Krosna (PCEN ul. Grodzka 45 b).
Tematyka: Nowe narzędzia na platformie FMP, przedsiębiorczość społeczna (nowy, ważny temat), projekty.

Warunkiem uczestnictwa jest uaktualnienie danych na platformie dla nauczycieli już realizujących program Moje Finanse a dla nowych nauczycieli wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.junior.org.pl, wydrukowanie go, podpisanie przez dyrektora i przywiezienie na zajęcia.

Zgłoszenia:  http://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-krosno.html?view=form
tel.: 13 432 00 57
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się kolejność zgłoszeń (20 miejsc)

Poczęstunek, materiały szkoleniowe i zaświadczenie dla każdego uczestnika.

Zaproszenie tutaj do pobrania

Tu jesteś:   Strona głównaKrosno

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Bank Polskiej Spółdzielczości

w Rzeszowie:

88 1930 1389 2700 0721 9412 0002

pcen-facebook-b