Oferta szkoleniowa

  • Formy Rzeszów
  • Formy Krosno
  • Formy Przemyśl
  • Formy Tarnobrzeg
Uczeń niezdyscyplinowany w klasie warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-05 15:00:00
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy nauczyciela – wypalenie zawodowe warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-09 15:00:00
Szkolny flash-mob warsztaty Forma odwołana 4 g 2016-05-09 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-11 15:00:00
Gramy? Gramy! Wykorzystanie gier edukacyjnych w zajęciach świetlicowych warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-17 14:00:00
Film na lekcji warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-12 15:00:00
Geogebra – o krok do przodu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-18 14:00:00
Młodzież a grupy rówieśnicze, subkultury, kulty destrukcyjne warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-18 15:00:00
Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Neurodydaktyka. warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-05 15:00:00
Awans zawodowy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 14:00:00
Szkoła promuje wartość edukacji warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 14:30:00
Ocenianie wspierające, czyli jak można pomóc uczniom w uczeniu się warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-06 14:30:00
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 14:00:00
Czytam ze zrozumieniem warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-12 15:00:00
Porozumienie w szkole - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-09 14:00:00
Sytuacje konfliktowe, czyli o skutecznym porozumiewaniu się warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 14:00:00
W poszukiwaniu skutecznych metod nauczania warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 14:00:00
Awans nauczyciela kontraktowego na finiszu warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-12 15:00:00
Nowoczesne urządzenia multimedialne wspomagające proces dydaktyczny warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-05-16 14:00:00
Program „e-Twinning” – jak rozwinąć międzynarodową współpracę warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-05 15:00:00
Etyka pracy nauczyciela warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-09 14:00:00
Dokumentacja dorobku zawodowego katechety na stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty W trakcie rekrutacji 5 g 2016-05-11 13:30:00
Wspomaganie informatyczne pracy szkoły warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-18 15:00:00
Jak skutecznie kierować klasą- wskazówki dla nauczycieli warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-06-08 14:00:00
Ocenianie kształtujące warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 14:00:00
Jak korzystać z sieci Internet? warsztaty W trakcie rekrutacji 4 g 2016-05-11 15:00:00
Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych, jak bajki mogą pomagać? warsztaty Brak wolnych miejsc 4 g 2016-05-18 14:00:00

Aktualności - Krosno

Relacja ze spotkania z Panią Moniką Goldwasen – oca

7 kwietnia 2016 roku, staraniem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie, odbyło się spotkanie z Panią Moniką Goldwasser z Krakowa.

Pani Monika Goldwasser jest  córką Adama i Salomei Goldwasser, urodziła się na początku 1941 roku i cudem uniknęła śmierci. Przeżyła dzięki pomocy sióstr Urszulanek z Krakowa i swoich późniejszych przybranych polskich rodziców. O swoich żydowskich korzeniach dowiedziała się dopiero przy łożu śmierci swojej przybranej matki. Od tamtej pory walczy o odzyskanie utraconej tożsamości.

Edukacja prawna dla nauczycieli WOS

Zapraszam nauczycieli WOS na warsztaty „Edukacja prawna w szkole” w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00 do Krosna (PCEN ul. Grodzka 45 b).

Zajęcia oparte będą o nowy poradnik prawny, przygotowany dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przez ORE do podstawy programowej WOS.

Nauczyciele otrzymają poradnik oraz publikację MS „Przychodzi uczeń do prawnika”

Zgłoszenia do 26 kwietnia, liczba miejsc 15, decyduje kolejność zgłoszeń

Odpowiedzialny: Urszula Szymańska-Kujawa

Odwałanie szkolenia "Cyfrowe opowieści"

Informujemy, że szkolenie "Cyfrowe opowieści", planowane na dzień 19 kwietnia 2016 r. nie odbędzie się. Nowy termin szkolenia zostanie podany na stronie internetowej PCEN.

Szczegółowych informacji udziela Roman Klara, tel. 13 4320057 wew. 27.

Studia Podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie

Kraków, 13.04.2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy ul. Niedzielskiego 2, rozpoczyna w dniu 16 kwietnia 2016 roku (sobota) o godz. 9.00 Studia Podyplomowe „Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne”.

Organizatorem studiów jest Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, który we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim umożliwia nauczycielom różnych specjalności zdobycie kwalifikacji do nauczania zajęć wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych (od 5 klasy SP do matury).

Studia trwają 360 godzin. Przewidywane zakończenie 25 marca 2017 r. Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (głównie w soboty) oraz w ciągu jednego tygodnia wakacji i ferii zimowych.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin nauki niezbędnych do realizacji tego przedmiotu, m.in.: psychologii małżeństwa i rodziny, seksuologii, biologii, etyki, socjologii i pedagogiki. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych oraz współpracy z rodzicami.

Jest to szansa na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych.

Teresa Król
Konsultant Wychowania do życia w rodzinie
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie

Więcej informacji na:
http://kire.pl/oferta/studia/single/10:wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-i-edukacja-seksualna

 

Szczegółowych informacji udziela Danuta Turek-Fijak, tel. 13 4320057 wew. 33.

Spotkanie z Panią Moniką Goldwasen – ocaloną z Holo

Zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami na spotkanie z Panią Moniką Goldwasen – ocaloną z Holokaustu.

Pani Monika mieszka w Krakowie, wychowywała się w polskiej rodzinie, swoją historię opowiada spotykając się z młodzieżą z całej Europy.

Termin: 7 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00
Spotkanie będzie trwało około 1 godzinę.
Miejsce:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno (wjazd od strony CKP - warsztatów)
Zgłoszenia: 13 43 200 57

Informacji udziela: Jolanta Śnieżek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zmiana terminu warsztatów "Nauczanie i uczenie się

Warsztaty pt. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Neurodydaktyka., zaplanowane w Krośnie na 14 kwietnia – nowy termin 5 maja 2016 r., godz. 15.00.

Szczegółowych informacji udziela Bożena Śliwiak, tel. 13 4320057 wew. 32.

Zmiana terminu warsztatów "Odpowiedzialność prawna

Informacja o przeniesieniu terminu warsztatów "Odpowiedzialność prawna nauczyciela" z dnia 15 kwietnia 2016 r. na 19 kwietnia 2016 r. godzina 14.30.

Miejsce warsztatów Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie ul. Grodzka 45 b

Odpłatność za warsztaty wynosi 28 zł

Informacji udziela
Jolanta Śnieżek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
134320057 w. 35

Zmiana terminu warsztatów "Formy współpracy szkół z

Warsztaty pt. Formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Przykłady dobrych praktyk, zaplanowane w Krośnie na 6 kwietnia – nowy termin 13 kwietnia 2016 r., godz. 14.00.

Szczegółowych informacji udziela Leszek Morąg, tel. 13 4320057 wew. 25.

Sieć nauczycieli fizyki - spotkanie w Krośnie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zaprasza nauczycieli fizyki na warsztaty: "Praca z tekstem na lekcjach fizyki".
Spotkanie realizowane jest w ramach "Sieci nauczycieli fizyki".
Spotkanie poprowadzą: Roman Klara (PCEN - Oddział w Krośnie, Jan Sawicki (OKE w Krakowie).

Termin spotkania: 17 marca 2016 r. (czwartek), początek o godz. 15:00
Miejsce spotkania: PCEN - Oddział w Krośnie, ul. Grodzka 45b

Informacji udziela:
Roman Klara, PCEN - Oddział w Krośnie
tel. 13 43 630 62 wewn. 27
tel. mob.: 604 621 326

Działanie 9.2 - konferencja poświęcona przygotowani

Szanowni Państwo!

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Krośnie serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą omówieniu przygotowania projektów konkursowych w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie IX osi priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Współorganizatorem konferencji jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Konferencja kierowana do przedstawicieli  JST i zainteresowanych Dyrektorów szkół.

Termin: 16 marca 2016 godz. 10.00
Miejsce: PCEN O/Krosno, ul. Grodzka 45b

Projekt jest skierowany wyłącznie do szkół, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne (kryterium nie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych i szkół funkcjonujących w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty).

Przez szkoły, które osiągają najniższe wyniki edukacyjne  należy rozumieć te szkoły, które  przynajmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie:

  • Uzyskały ze sprawdzianu wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4 w przypadku szkół podstawowych;
  • Uzyskały z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z matematyki lub z przedmiotów przyrodniczych wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4;
  • Uzyskały odsetek sukcesów maturalnych na poziomie niższym lub równym 80% w przypadku liceów oraz 60% w przypadku techników.

W przypadku wskaźnika sukcesów maturalnych bierze się pod uwagę zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach.

Kryterium nie stosuje się do zasadniczych szkół zawodowych, w związku z tym, że wszystkie szkoły zawodowe mają niskie wyniki w zakresie kształcenia ogólnego.

Kryterium nie dotyczy również placówek w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 Ustawy o systemie oświaty w tym szkół funkcjonujących w placówkach wskazanych w art. 2 pkt 5 uso ze względu na ich specyficzny charakter.  

Wspieranie projektów skierowanych do takich szkół będzie miało wpływ na zniwelowanie dysproporcji występujących w województwie podkarpackim w średnich wynikach ze sprawdzianów czy egzaminów osiąganych przez uczniów poszczególnych szkół, a także zmniejszenie zróżnicowania międzyszkolnego w zakresie kształcenia ogólnego.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wyników egzaminacyjnych poszczególnych szkół opublikowanych na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie chęci udziału - tel. 13 43 20057, 13 43 630 62
lub złożenie karty zgłoszenia dostępnej na stronie https://www.pcen.pl/karta-zgloszenia-krosno.html?view=form

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa!

Tu jesteś:   Strona głównaKrosno

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

tel.: 17 85 340 97

fax: 17 85 346 82

NIP: 819-15-30-930

Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski Spółka Akcyjna

11 1020 4391 0000 6802 0158 9969

pcen-facebook-b